Uncategorized

Sport kao nosilac modernog obrazovanja

●Poglavlje 26 u pregovorima o pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji odnosi se na ,,Obrazovanje i kultura“, a jedna od podoblasti u ovom poglavlju je i politika sporta, koja je zajedno sa obrazovanjem i osposobljavanjem, mladima i kulturom u nadležnosti država članica koje ih sprovode u duhu saradnje i poštovanja preporuka u ovoj oblasti. U izvještaju […]

Read More
Uncategorized

Perspektiva pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji: primjena nove metodologije proširenja

Cilj ovog rada je da, kroz prikaz uslova i kriterijuma koje nameće EU, predstavi trenutnu poziciju država kandidata u procesu evropskih integracija, sa naglaskom na Crnu Goru. Stoga, kroz analizu sadržaja, u ovom radu se, nakon prikaza aspekata politike proširenja EU na Zapadni Balkan, prezentuju benefiti i izazovi nove metodologije proširenja, koju je Evropska komisija […]

Read More
X