Donirajte

DONIRAJTE “MASTER”

Naziv nosioca računa: NVO Mreža za evropske politike- MASTER

Račun u nacionalnom platnom prometu: 530- 29576- 40, NLB Banka AD Podgorica

PIB: 11071406

Račun u međunarodnom platnom prometu: NLB Banka AD Podgorica

ME: 25530005010014230681

SWIFT: MNBAMEPG

X