Aj na posa Aktuelnosti Biblioteka Blog Publikacije

Vodič “Aj rabotaj!”- mogućnosti za pokretanje sopstvenog biznisa

MASTER sa ponosom predstavlja “Vodič o mogućnostima za pokretanje sopstvenog biznisa u skladu sa evropskom praksom- AJ RABOTAJ!” Vodič nudi smjernice svim zainteresovanim mladim ljudima da obogate svoje preduzetničko znanje, uči ih primjerima održivog biznisa i trasira put poslovnog ostvarenja. Vodić “Aj rabotaj!” možete preuzeti ovdje: Vodič pruža informacije o mogućnostima za pokretanje sopstvenog biznisa, […]

Read More
Aktuelnosti Biblioteka Blog manjine Publikacije

Publikacija “Multikulturalni sklad za budućnost”

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo novu Publikaciju MASTER-a “Multikulturalni sklad za budućnost”, koja je nastala u sklopu istoimenog projekta. Cilj kreiranja ove publikacije jeste da podspješi svijest građana o važnosti uloge manjina u kreiranju politika i donošenju odluka i da podstakne predstavnike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica da učesvuju u javnom životu i procesu […]

Read More
Aktuelnosti Biblioteka Blog Mi odlucujemo Publikacije

Analiza u oblasti rodne ravnopravnosti “Mi odlučujemo!”

MASTER tim je kreirao Analizu postojećeg stanja i efektivnosti sprovođenja strateškog okvira u oblasti rodne ravnopravnosti u sklopu projekta “Mi odlučujemo!” Učešće žena u procesu donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou predstavlja jedan od najvažnijih aspekata za uspostavljanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori. Ostvarivanje ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u našoj zemlji zahtijeva […]

Read More
Aktuelnosti Biblioteka Blog Mi smo promjena Publikacije

Analiza stanja- “Mi smo promjena!”

MASTER tim vam sa zadovoljstvom predstavlja Analizu stanja u oblasti poštovanja različitosti i tolerancije u Crnoj Gori sa podacima iz istraživanja, koja je nastala u sklopu projekta “Mi smo promjena!”. Jedna od ključnih aktivnosti projekta je i izrada ove analize koja pruža sveobuhvatan pregled institucionalnog i zakonodavnog okvira za borbu protiv diskriminacije, sa posebnim fokusom […]

Read More
Aktuelnosti Biblioteka Blog Publikacije Reforma javne uprave

Publikacija “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”

MASTER tim vam sa ponosom predstavlja Publikaciju “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”. Jedna od najvažnijih stvari koja Crnu Goru čeka na putu ka Evropskoj uniji jeste reforma javne uprave, jer je upravo to oblast u kojoj će građani moći da osjete konkretne koristi od pristupanja EU.  Reforma javne uprave, u okviru opštih reformskih procesa […]

Read More
Aktuelnosti Biblioteka Blog Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu Publikacije

Publikacija “Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu”

MASTER tim vas sa zadovoljstvom obaviještava da smo kreirali još jednu u nizu Publikacija i to u sklopu projekta “Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu”. U Publikaciji je predstavljeno na koje načine EU podstiče zapošljavanje mladih i primjere gradova u EU koji sprovode incijative za ekonomsko osnaživanje mladih.Nadalje, drugi dio je posvećen predstavljanju istraživanja među […]

Read More
X