Usvajanje dobre prakse EU za zdraviju životnu sredinu

Izvršna direktorica MASTER-a, Andrea Popović, je uzela učešća na debati “Klimatske promjene u obrazovnom sistemu – uoga akademske zajednice, civilnog društva i medija” u petak 22.04.2022 na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, u organizaciji nevladinog udruženja Tatavaka i ambasade Republike Francuske u Hrvatskoj.

Studenti, profesori i stručnjaci s premijerom Republike Hrvatske, Andrejem Plenkovićem na Svjetski dan planete Zemlje su raspravljali su o ozbiljnosti klimatskih promjena i tome kakav može biti odgovor politike, a kakav društva u cjelini.

Između ostalog, na raspravi je naglašeno da se kriza klimatskih promjena ubrzava, a nivo mora se diže za centimetar svake tri godine i taj trend se sada sve više intenzivira, što je rastuća prijetnja za brojne obalne gradove i na Jadranu. Bitno je istaći da bi posljedice klimatskih promjena u narednim decenijama mogle uzrokovati mnogo veće poremećaje i potpuno promijeniti život na zemlji, ako se na globalnom nivou ne ubrza zelena tranzicija.

Na događaju je istaknuto, da bi ovo bilo postignuto, neophodno je smanjiti emisiju gasova, izlazak iz fosilnih goriva, veću održivost i manju energetsku potrošnju i sve veće oslanjanje na obnovljive izvore energije.

Takođe, kroz razgovor je stavljen akcenat na obrazovni sistem i što prije uvođenje predmeta u osnovnim i srednjim školama, koji se tiču održivog razvoja i zaštite životne sredine. Pored toga, u narednim godinama je potrebno edukovati mlade za izazove u kontekstu klimatskih promjena kako bi mogli dati svoj kvalitetni i inovativni doprinos u ovoj globalnoj borbi. Svakako, naglašeno je da na mladima svijet ostaje i očekuje se od njih da budu osvješćeniji i da sa posebnom pažnjom brinu u kakvom će ekosistemu živjeti.

Na pitanje naše predstavnice Andree Popović, kako vidi ulogu civilnog sektora u osvješćivanju građana u ovom procesu, kao i na šta Crna Gora treba da obrati pažnju prilikom ispunjavanja mjerila poglavlja 27- Životna sredina i klimatske promjene, premijer Hrvatske, Andrej Plenković je istakao da je neophodno dodatno raditi na zakonskim prilagođavanjima i energetskim investicijama u ovoj oblasti, imajući u vidu da je ovo jedno od najzahtjevnijih poglavlja u pregovaračkom procesu. Takođe, on je rekao da je uloga civilnog sektora veoma bitna i da je zajednička saradnja neophodna kako bi se obezbjedio dalji napredak.

Andrea Popović je takođe upitala premijera, kako Hrvatska vidi perspektivu Crne Gore u procesu pristupanja EU i na šta Crna Gora treba da se fokusira. Premijer Republike Hrvatske je naglasio da Crna Gora treba da stavi akcenat na tehničkom ispunjavanju kriterijuma, istaknuvši kako je Crna Gora na dobrom putu te da je Hrvatska za njihov evropski put. Međutim, s druge strane, on je istakao da daleko od toga da su svi za.

Za kraj, premijer Hrvatske je akcentovao da se nada da će nova Vlada Crne Gore nastaviti usvajanje dobre prakse zemalja EU u ovoj, ali i drugim oblastima.

MASTER

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video

X