Primjena evropske prakse za kvalitetniji život mladih u Crnoj Gori

Izvršna direktorica MASTER-a Andrea Popović gostovala je u emisiji “Lice Podgorice” na Gradskoj RTV i tom prilikom upoznala javnost sa aktuelnim projektima i aktivnostima koje sprovodi naša organizacija.

Konkretno, najviše je bilo riječi o projektima i analizi potreba mladih, a Popović je predstavila dva projekta za mlade koja MASTER trenutno sprovodi, a to su: “Mentorskom podrškom do ekonomske sigurnosti mladih” i “Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu”, koji imaju za cilj unapređenje socio-ekonomskog statusa mladih i sticanje vještina za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Analizirajući aktuelna pitanja i probleme sa kojima se suočavaju mladi, Popović je istakla da je od krucijalne važnosti osnaživanje mladih posebno kada je u pitanju ekonomska sigurnost, uz posebno stavljanje akcenta na mentorsku podršku, koja u velikom broju slučajeva znači više i od finansijske.

Upravo će mentorska podrška i radionice biti centralni dio naših aktuelnih projekata, a sprovodićemo ih u saradnji sa lokalnim partnerima, kako bi, u konačnom, pružili adekvatnu podršku i aktivirali što veći broj mladih.

Popović je naglasila da su mladi putem Upitnika izrazili svoje mišljenje kada je riječ o prioritetima u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja, i da su uglavnom isticali da je to podrška u započinjanju sopstvenog biznisa, plaćena stručna praksa tokom školovanja, i kreativne radionice o zapošljavanju.

Pored aktivnosti koji su u toku, Popović je takođe najavila važan projekat koji se tiče reforme javne uprave, koji je u najvećem dijelu usmjeren na informisanje gradjana o mogućnostima efikasne javne uprave uskladjenih sa evropskim standardima, kao servisa podrške. Jedna od ciljnih grupa svakako će biti i mladi, koji će imati najviše benefita od ulaska Crne Gore u Evropsku uniju.

U konačnom, Popović je podvukla da će fokus MASTER-a biti upućivanje i sprovodjenje projekata koji imaju za cilj primjenu dobre evropske prakse kako u Glavnom gradu Podgorici, tako i u cijeloj Crnoj Gori.

Intervju možete pogledati na sljedećem linku https://www.youtube.com/watch?v=OXULnX9HJ1k&t=24s

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video

X