Potpisan ugovor za realizaciju projekta u oblasti reforme javne uprave

Izvršna direktorica MASTER-a, Andrea Popović je juče potpisala ugovor za realizaciju projekta “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”, koji je podržan putem konkursa „Zajedno kroz reformu javne uprave“ Ministarstva javne uprave.

Zadovoljstvo nam je što je MASTER-ov projekat pepoznat kao jedan od najboljih i vjerujemo da će doprinijeti edukaciji građana o važnosti efikasne javne uprave kao servisa koji osluškuje potrebe građana.

Jedna od najvažnijih stvari koja Crnu Goru čeka na putu ka Evropskoj uniji jeste reforma javne uprave, jer je upravo to oblast u kojoj će građani moći da osjete konkretne koristi od pristupanja EU.

Da bi se reforma sprovela na najbolji način, neophadna je efikasna saradnja državnih organa i organizacija civilnog društva.

Između ostalog, u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. godinu navedeno je da je Crna Gora umjereno spremna u oblasti reforme javne uprave i da je ostvaren ograničen napredak, stoga je potrebno intenzivirano raditi na unaprijedjenju ove oblasti.

Treba istaći da je projekat u potpunosti u skladu sa Strategijom reforme javne uprave 2022-2026. i Akcionim planom za 2022. godinu, a realizacijom aktivnosti u okviru projekta doprinjeće se opštem cilju projekta: Edukacija građana, zaposlenih u javnoj upravi i zainteresovane javnosti o značaju i važnosti reforme javne, kao i principa raznolikosti, ravnopravnosti i inkluzije u javnoj upravi, sa posebnim akcentom na modele funcionisanja i rada javne uprave koji su usvojeni u zemljama članicama Evropske unije.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video

X