Početak projekta “Mentorskom podrškom do ekonomske sigurnosti mladih”

Potpisivanjem ugovora o pod-grantu za realizaciju projekta za mlade “Mreža za evropske poltike- MASTER” je postala članica Omladinskog Hub-a Zapadnog Balkana i Turske.

Potpisivanje ugovora je upriličeno 11. marta 2022. godine u Podgorici, a pored predstavnika nevladinih organizacija, učešće je uzeo dr Marko Begović, direktor Uprave za sport i mlade, Aleksandra Mugoša, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Aleksandra Gligorović, viša istraživačica javnih politika i Aida Perović, nacionalna koordinatorka Mreže YouthHUB.

Predstavnica MASTER-a, Darja Popović je potpisala ugovor sa izvršnom direktoricom NVO Prima, Aidom Perović o sprovođenju projekta “Mentorskom podrškom do ekonomske sigurnosti mladih”, koji će se realizovati u okviru Programa jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za pilotiranje inovativnih rješenja za poboljšano zapošljavanje i zapošljivost mladih iz osjetljivih grupa (NEET).

Ideja za realizacijom ovog projekta, proizašla je iz preporuka EU, kroz posljednji izvještaj EK o Crnoj Gori u sklopu poglavlja 19- Socijalna politika i zapošljavanje, gdje je istaknuto da u dijelu politike zapošljavanja nedostaju sistemski prikupljani podaci, kao i djelotvornost i prisutnost aktivnih mjera rada kada je riječ o mladima. Stoga, problem koji se pokušava rješiti ovim projektom jeste visoka nezaposlenost mladih u Crnoj Gori, sa akcentom na mlade koji su u riziku od socijalne isključenosti.

Partner na projektu koji će direktno obuhvatiti više od 80 mladih ljudi jeste nevladino udruženje “Nacionalni osmijeh Crne Gore”, jedna od najznačajnijih organizacija u Crnoj Gori koja se bavi djecom i mladima bez roditeljskog staranja.

“Kroz realizaciju jednogogodišnjeg projekta, mladima u riziku ćemo ponuditi edukaciju kroz inovativna predavanja i radionice u cilju sticanja mekih znanja i vještina,  edukaciju o preduzetništvu, mentorstvo, sticanje zanatskih znanja…Sve aktivnosti će biti sprovedene u skladu sa njihovim željama i potrebama, a što će im omogućiti brže zaposljenje. Takođe, mlade iz ugroženih grupa ćemo umrežiti i sa poslodavcima i institucijama, koje će u budućnosti moći da im pruže mogućnost za zaposlenje ili finansijsku podršku”, istakla je predstavnica MASTER-a, Darja Popović.

Tim MASTER vjeruje da će na ovaj način omogućiti veće uključivanje mladih u projektne aktivnosti, a i relevantnih institucija u kvalitetnije planiranje i sprovođenje programa i projekata namjenjenih upravo ovoj populaciji.

Istoga dana održana je obuka o finansijskom vođenju projekata podržanih kroz fondove Evropske unije kojoj je prisustvovao asisent programa za mlade “Mreže za evropske poltike- MASTER”, Milutin Vuković.

Projekat WB&T for #EmploYouth🇷🇸Fondacija Ana i Vlade Divac realizuje zajedno sa 🇲🇰Youth Alliance,🇹🇷Toplum Gönüllüleri Vakfı – TOG ,🇦🇱Partners Albania for Change and Development i 🇲🇪#NVOPRIMA uz podršku Evropske unije 🇪🇺.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video

X