Evropska budućnost je u rukama građana

U Nikšiću je juče, 15. marta 2022. godine, organizovan okrugli sto “Future of Europe“, u realizaciji NVO Alfa centra, koji je podržan u okviru projekta “NGOs/CSOs Skills Enhancment in the Western Balkans and Moldova” (Jačanje vještina civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Molaviji), koji ova organizacija sprovodi zajedno sa partnerima iz Slovačke “Strategic Analysis”, uz finansijsku podršku međunarodnog Višegradskog Fonda.

Među učesnicima okruglog stola, bila je i predstavnica MASTER-a, Saša Đuretić, a događaj je okupio i predstavnike državnih institucija, NVO sektora i međunarodnih organizacija, kako bi se raspravljalo o viđenjima, izazovima i budućnosti Crne Gore.

Sa okruglog stola

U dvosatnom razgovoru su se iznjedrile mnoge ideje koje bi poboljšale i ubrzale pregovarački proces Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji. Kroz diskusiju postignuta je saglasnost da bi u narednom periodu posebnu pažnju trebalo obratiti na oblasti ekologije, upravljanja šumama, zaštiti životne sredine, jer je Crna Gora po Ustavu ekološka država.

Između ostalog, na događaju je zaključeno da su politička kriza, odnosno nedostatak dijaloga i manjak političke kulture uzrokovale stagnaciju u procesu evropskih integracija. Pokazatelj da  Crna Gora nije pokazala dovoljno u ovom procesu jeste i obeshrabrujući izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. godinu.

Rapravljalo se i o ideji Otvorenog Balkana, a učesnici okruglog stola su zaključili da se ta ideja razilazi sa crnogorskim prioritetima, i da bi je pristup ovakvom aranžmanu mogao odvući od puta ka EU.

Okrugli sto, Future of Europe

“Potrebno je što prije efikasno sprovoditi reforme, usvojiti i u potpunosti implementirati strateška dokumenta usklađena sa evropskim politikama, kako bismo u doglednoj budućnosti postali članica EU. Demokratija kojoj težimo nije stanje statičnosti nego stanje intezivne akcije, a svi mi imamo obavezu da doprinesemo boljem položaju naših građana i Crne Gore”, istakla je predstavnica MASTER-a.

Saša Đuretić, NVO MASTER

Konačno, ciljevi Crne Gore su ulazak u EU, usklađenost politika sa evropskim vrijednostima, zadovoljno društvo sa akcentom na mlade, koji će koristeći sve benefite koje nosi članstvo u EU ostati, raditi i stvarati u Crnoj Gori.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video

X