Od kreativne ideje do veće zapošljivosti

U periodu od 13. do 16. oktobra 2021. godine u Baru se održala obuka jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za pilotiranje projekata za veću zapošljivost i zapošljavanje mladih iz osjetljivih grupa, koju je sprovela NVO “Prima”, a finansirana je od strane Evropske unije.

“Mrežu za evropske politike- MASTER” na ovoj obuci je predstavljala Darja Popović, naša koordinatorka kancelarije.

Sa učesnicima ove obuke su radile trenerice iz oblasti pisanja projekta, zapošljavanja mladih, finansijskog vođenja projekata i vidljivosti po standardima Evropske unije. Interaktivne radionice i predavanja su umnogome pomogle učesnicima da nauče principe upravljanja projektnim ciklusom i unaprijede znanja iz oblasti pisanja projekata finansiranih od strane EU.

,,Drago mi je zbog pružene šanse da prisustvujem ovom programu i produbim svoje znanje u oblasti pisanja i finansijskog vođenja projekata. Nadam se da ću stečeno iskustvo uspjeti predočiti u dobru projektnu ideju koja će pomoći mladima u oblasti zapošljavanja”, istakla je predstavnica MASTER-a, Darja Popović.

Pored toga, Darja je naglasila da će i veoma dobra saradnja sa drugim nevladinim organizacijama, koju je ostvarila na obuci, biti nastavljena i da će ista doprinijeti razvijanju što kreativnije projektne ideje. Ona je rekla da će se implementacijom ovakvih projekata omogućiti mladima iz osjetljivih grupa da steknu dodatna znanja i vještine, a zatim i zaposlenje.

U toku radionica

Nakon mentorske podrške koju su predstavnici nevladinih organizacija dobili tokom četvorodnevne obuke, organizacije koje su pohađale istu će imati priliku da se prijave za finansijsku podršku za realizaciju svojih projektnih ideja. Najboljih deset organizacija će dobiti priliku da poboljšaju položaj mladih u Crnoj Gori u oblasti zapošljavanja, kao i mogućnost da budu dio mreže omladinskog HUB-a Zapadnog Balkana i Turske.

Vjerujemo da će ova obuka omogućiti da Tim MASTER-a sa još više znanja u ovoj oblasti, kao i entuzijazmom u daljem radu pomogne mladima iz osjetljivih grupa pri zapošljavanju, što jeste cilj ovog programa.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video

X