Mlade motivisati da uče o vrijednostima EU

Danas je predstavnica Mreže za evropske politike- MASTER, Saša Đuretić, prezentovala iskustva i utiske sa završene škole “Evropsko demokratsko građanstvo i solidarnost”, koju je organizovao EU info centar pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Škola je trajala od 28. jula do 31. avgusta 2021, a glavni cilj škole je bio da mladi nauče više o Evropskoj uniji, njenim principima i vrijednostima. Takođe, kroz predavanja mladi su stekli alate za aktivnije učešće i ulogu u svojoj lokalnoj zajednici. Škola se realizovala kroz pet modula: Dobrodošli u EU, EU vremeplov, EU na dlanu, EU u akciji i EU i ti.

Saša Đuretić, predstavnica MASTER-a, je navela da su ova predavanja pomogla učesnicima da nauče više o samim počecima, odnosno nastanku EU, vrijednostima, razvitku i pridruživanju novih članica, načinu života, viziji i budućnosti.

“Ono što posebno izdvaja ovu školu od drugih jeste interakcija među polaznicima i mentorima. Uz to, posebna novina jesu praktični zadaci koje smo dobijali, a isti su zaista kreativni i inspirisali su nas da se informišemo više, a to jeste čar neformalnog obrazovanja “, navela je Đuretić.

Prema riječima predstavnice MASTER-a važno je da svi akteri preuzmu brigu o mladima, da ih usmjeravaju ka evropskim vrijednostima i principima. Imajući u vidu navedeno, ona je istakla da bi bilo poželjno da što veći broj mladih ljudi pohađa ovu ili slične škole, kako bi naše društvo što brže napredovalo u procesu evropskih integracija.

Izvor: EU info centar

Danas su polaznicima Škole dodijeljene diplome, a učesnici su se usaglasili da je škola “Evropsko demokratsko građanstvo i solidarnost” bila nezaboravno iskustvo, gdje su stekli nove vještine i znanje.

Cilj MASTER-a jesu zadovoljni mladi ljudi u Crnoj Gori, koji žele da ostanu i napreduju u svojoj državi, a to se može postići motivisanjem ove populacije da bude aktivnija u svojoj zajednici i informisanija u oblasti sprovođenja evropskih politika i vrijednosti. Konačno, pozivamo sve mlade da aktivno prate naloge na društevnim mrežama EU info centra i Mreže za evropske polike- MASTER gdje će redovno biti objavljivane prilike i mogućnosti koje su nude mladima u oblasti EU politika.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video

X