Aktuelnosti Blog lgbt Projekti

Projekat “Prihvati me-prihvati različitosti!”

Projekat “Prihvati me- prihvati različitosti!“ – ostvarivanje prava svih nas MASTER tim realizuje projekat “Prihvati me- prihvati različitosti!”, čiji je glavni cilj unapređeno društveno prihvatanje LGBTI osoba i eliminacija diskriminacije LGBTI osoba, sa akcentom na mlade. Projekat “Prihvati me- prihvati različitosti! ” je prvenstveno namjenjen unapređenju života LGBTI osoba u Crnoj Gori, kroz smanjenje stigmatizacije […]

Read More
Aktuelnosti Blog Projekti

Projekat “OneStopShop- Karijerno savjetovanje”

MASTER je sada dio besplatnog programa #OneStopShop modela koji pruža nevjerovatnu priliku za razvoj karijere mladih u ! Cilj ovog programa je povećati zapošljivost NEET mladih kroz specijalizovani proces karijernog savjetovanja. Ovaj program je dizajniran da osnaži mlade ljude sticanjem ključnih vještina, čime postaju konkurentniji na tržištu rada i doprinose ekonomskoj inkluziji. Kroz pažljivo osmišljeni […]

Read More
Aktuelnosti Blog manjine Projekti

Projekat “Evropska praksa za bolji položaj manjinskih naroda”

MASTER nastavlja sa promocijom multikulturalizma- novi projekat MASTER tim sprovodi projekat „Evropska praksa za bolji položaj manjinskih naroda“, a koji ima za cilj unaprijeđenje vaninstitucionalih oblika podrške pripadnika manjinskih naroda i drugih manjiskih nacionalnih zajednica, kao i povećanje nivoa znanja o načinima ostvarivanja njihovih prava. Realizacijom projektnih aktivnosti doprinijećemo i ispunjavanju sljedećih ciljeva: • Smanjene […]

Read More
Aktuelnosti Blog Projekti RODNA

Novi MASTER-ov projekat “OsnaŽENE za učešće u javnom životu”

Da li i ti želiš da budeš OsnaŽENA? Da li su žene u Crnoj Gori OsnaŽENE? Da li ćemo i kada preuzeti vodeću ulogu u javnom životu? MASTER tim realizuje projekat koji ima za cilj smanjenje stepena diskriminacije po osnovu pola i roda, kroz bolju percepciju javnosti o važnosti rodne ravnopravnosti i učešću žena u […]

Read More
Aktuelnosti Blog Projekti

Projekat “Edukacijom do zdrave životne sredine”

MASTER tim je otpočeo realizaciju projekta „Edukacijom do zdrave životne sredine“, koji je podržan od strane Ministrarstva saobraćaja i pomorstva @msipcg Glavni cilj projekta “Edukacijom do zdrave životne sredine” je povećanje nivoa svijesti učesnika u saobraćaju, naročito mlađe populacije, o značaju očuvanja zdrave životne sredine, a sve u skladu sa EU praksom. Navedeno će se […]

Read More
Aktuelnosti Blog Projekti

Projekat “Evropska praksa za bezbjednost u saobraćaju”

MASTER sprovodi projekat “Evropska praksa za bezbjednost u saobraćaju” podržan od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Novi MASTER- ov projekat ima za cilj povećanje nivoa svijesti učesnika u saobraćaju u oblasti sigurnosti i bezbjednosti putnika, a sve uz kvalitetno vaninstitucionalno obrazovanje u ovoj oblasti, sa fokusom na mlade, a kako bi se smanjio broj nesreća […]

Read More
Aktuelnosti Blog Projekti

MASTER realizuje projekat „Edukovan potrošač – zaštićen potrošač’’

Uzimajući u obzir interese i potrebe potrošača, prepoznajući da se potrošači često suočavaju sa neravnotežama u ekonomskom smislu, poznavanja svojih zakonom zajemčenih prava, projekat “Edukovan potrošač- zaštićen potrošač” osmišljen je sa ciljem osnaživanja građana o njihovim pravima i obavezama sadržanim u Zakonu o zaštiti potrošača, uz prezentovanje mehanizama pravne zaštite. Evropska komisija je u Izvještaju […]

Read More
Aktuelnosti Blog Projekti Reforma javne uprave

Projekat “Slobodnim pristupom informacijama do transparentne javne uprave”

Novi projekat MASTER-a MASTER vas sa zadovoljstvom obavještava da smo otpočeli sa realizacijom novog, jednogodišnjeg projekta „Slobodnim pristupom informacijama do transparentne javne uprave”, koji je podržan od strane Ministarstva javne uprave. Projekat je fokusiran na unapređenje primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama (SPI) od strane obveznika, te jačanju kapaciteta korisnika Zakona. Takođe, glavni cilj je […]

Read More
Aktuelnosti Blog Projekti

Otpočeo projekat “Evropskom praksom do pristupačnih objekata”

MASTER otpočeo projekat „Evropskom praksom do pristupačnih objekata“. Cilj projekta je unapređenje implementacije propisa radi poboljšanja opšte dostupnosti objekata u javnoj upotrebi licima sa invaliditetom, posebno autobuskih i željezničkih stanica i aerodroma. Ovaj cilj će se postići kroz obrazovanje i informisanje pružalaca usluga u javnom saobraćaju, vlasnika i korisnika objekata u javnoj upotrebi, državnih i […]

Read More
Aktuelnosti Blog osvrt na Projekti

“Osvrt na…-analiza javnih politika u 2023. godini

MASTER je u i u 2023. godini analizirao javne politike u okviru projekta „Osvrt na…“ Kao i prethodnih godina, MASTER tim je dao osvrt na najznačajnija dokumenta iz oblasti od javnog interesa, koji, u skladu sa nazivom, ima za cilj, analiziranje javnih politika u Crnoj Gori u 2023. godini. Detaljnije, projekat ima za cilj da […]

Read More
X