Akreditovani programi obuka kao pomoć mladima u riziku

Predstavnici MASTERa- Andrea Popović, Saša Đuretić i Milutin Vuković i predstavnica Nacionalnog osmjeha Crne Gore- Milica Knežević, posjetili su Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u Podgorici i održali sastanak sa Sanjom Topalović i Milošem Ristićem- predstavnicima Zavoda.

Sastanak se održao sa ciljem prikupljanja relevantnih podataka i za razgovor o najboljem pristupu mladima iz osjetljivih grupa, sa posebnim akcentom na mlade koji su u riziku od socijalne isključenosti, tj. mlade bez roditeljskog staranja i iz socijalno ugroženih porodica.

Predstavnici Zavoda približili su njihovu misiju, usluge koje nude putem mentoriga, sistema supervizijske podrške i unapređenja stručnog rada u oblasti socijalne i dječje zaštite, te podijelili dragocjeno iskustvo koje posjeduju u cilju unapredjenja sistema socijalne i dječje zaštite.

Takodje, ovaj sastanak je bio prava prilika da uvažene sagovornike upoznamo sa aktivnostima naše organizacije, dosadašnjim projektima, kao i narednim aktivnostima u oblasti podrške mladima u riziku.

Akcenat je stavljen na obuke i mentoring podršku za mlade, koje će se realizovati u narednom periodu.

Predstavnici Zavoda su nas pobliže upoznali sa aktreditovanim programima obuka koje nude mladima u riziku, kao i mehanizmima podrške koje ova populacija ima.

Pored navedenog, bilo je riječi o posljednjim istraživanjima iz ove oblasti, kao i evaluaciji Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite.

Zaključci sa sastanka i smjernice koje je dobio naš tim poslužiće nam da još bolje rukovodimo projektnim aktivnostima koje se tiču mladih u riziku od socijalne isključenosti.

Konačno, obje strane potvrdile su važnost ove teme i iskazale spremnost za buduću zajedničku saradnju, a sve u cilju jačanja i unapređenja sistema socijalne zaštite i položaja mladih uopšte.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video

X