Započela Akademija “Mi odlučujemo!”

4. oktobra je otvorena trodnevna Akademija „Mi odlučujemo!“, u sklopu istoimenog projekta, u Etno selo Montenegro.

Učesnice ove Akademije su mlade i uspješne žene koje će se kroz ova tri dana edukovati o ženskim ljudskim pravima, feminizmu, aktivizmu, prevenciji nasilja, analizi javnih politika, kao i osnažiti za sprovođenje inicijativa koje će unaprijediti njihov položaj i aktivno uključiti u procese donošenja odluka.

U uvodnom dijelu učesnicama Akademije se obratila Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, koja je istakla važnost unapređenja položaja žena u crnogorskom društvu i predstavila aktivnosti nadležnog Ministarstva u ovoj oblasti.

Izvršna direktorica MASTER-a, mr Andrea Popović je naglasila da je cilj projekta bolja percepcija javnosti o važnosti rodne ravnopravnosti i učešću žena u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, kao i sistemski pristup iskorijenjavanja rodnih stereotipa i predrasuda.

Ona je predstavila sve aktivnosti projekta i istakla da vjeruje da će ova Akademija da doprinese većoj ulozi žena u kreiranju politika i donošenju odluka, kroz sprovođenje inicijativa javnog zastupanja u cilju poboljšanja rodne ravnopravnosti.

Učesnicama se takođe ispred Ministarstva obratio i predstavnik Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, Matija Maksimović koji je istakao da Ministarstvo koordinira aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje rodne ravnopravnosti i učestvuje u pripremi i donošenju akcionih planova za uspostavljanje rodne ravnopravnosti na svim nivoima, kao i da prati primjenu međunarodnih dokumenata i konvencija, kao i usvojenih međunarodnih standarda u ovoj oblasti.

Prvi dan Akademije je nastavljen predavanjima i radionicama mr Aleksandre Gligorović i dr Maje Šundić, o konceptu rodne ravnopravnosti, politikama i praksama, stereotipima i predrasudama, kao i rodnim ulogoma.

Projekat „Mi odlučujemo“ je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava putem Konkursa “Primjena zakona ruši rodne stereotipe” u 2022. godini.

X