Važnost učešća žena u procesu donošenja odluka

Drugi dan Akademije “Mi odlučujemo!” započeo je predavanjem mr Aleksandre Gligorović o rodnoj ravnopravnosti i zašto je ona dobra za svakoga.

Ona je naglasila važnost UN mehanizmima za zaštitu ljudskih prava, kao i ciljeve održivog razvoja.

Učesnice su imale priliku da čuju o vrstama nejednakosti u političkoj moći i zastupanju, ali i o tome koliko su žene često nedovoljno zastupljene u formalnim strukturama odlučivanja, uključujući Vladu i institucije koje kreiraju politike.

Takodje, kroz niz diskusija dotakli smo se tema koje su vezane za učešće u donošenju odluka, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.

Uvažena predavačica je istakla koliko rodno senzitivan govor omogućava ženi da bude vidljiva u javnom životu i da je jezik ogledalo koje sa jedne strane reflektuje rodne odnose u društvu, a sa druge strane ih stvara i predstavlja.

Posljednju radionicu drugog dana je vodila Jana Ivanović, a protekao je u gledanju video materijala, koji je nastao u sklopu projekta “Mi odlučujemo!”, a tiče se uloge žene u crnogorskom društvu u javnom životu, gdje su učesnice diskutovale o položaju žena u Crnoj Gori u svim oblastima.

Projekat “Mi odlučujemo” je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava putem Konkursa “Primjena zakona ruši rodne stereotipe” u 2022. godini.

X