Uspješno završena Akademija “Mi odlučujemo!”- rodna ravnopravnost u fokusu

U petak, 6. oktobra uspješno je završena Akademija „Mi odlučujemo!“.

Posljednjeg dana Akademije učesnice su imale priliku da dodatno nauče o ljudskim pravima i feminizmu, kroz radionicu koju je držala dr Maja Šundić.

Takođe, trećeg dana Akademije trenerica mr Aleksandra Gligorović dodatno pojasnila učesnicima strateški i zakonodavni okvir u oblasti rodne ravnopravnosti, kao i glavne ciljeve i prioritete. Između ostalog, one su naučile na koji način je potrebno uključivati rodnu ravnopravnost u programe i projekte.

Akademija je bila prava prilika da se učesnice edukuju i informišu o ženskim ljudskim pravima, feminizmu, aktivizmu, prevenciji nasilja, analizi javnih politika, zagovaranju, kao i da se osnaže za sprovođenje inicijativa koje će unaprijediti njihov položaj i da se aktivno uključe u procese donošenja odluka.

Takođe, važan dio Akademije je predstavljao i međusobno povezivanje učesnica, aktivistikinja, predstavnica institucija i predavačica, i njihovo umrežavanje.

Akademija je završila obraćanjem mr Andree Popović, izvršne direktorica MASTER-a, koja se zahvalila učesnicama na veoma aktivnom i konstruktivnom radu tokom tri dana, i naglasila da vjeruje da među njima vidi donositeljke odluka koje će znatno unaprijediti položaj žena u Crnoj Gori.

Na kraju, uručeni su sertifikati polaznicama Akademije, a polaznice su izrazile zadovoljstvo kvalitetom predavanja i zahvalnost za kreativan rad tokom tri dana, i istakle da je neophodno više ovakvih edukacija u cilju podstizanja rodne rovnopravnosti.

Projekat “Mi odlučujemo” je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava putem Konkursa “Primjena zakona ruši rodne stereotipe” u 2022. godini.

X