MASTER tim dobio veliko pojačanje

Postali smo bogatiji za još 10 praktikanata i volontera, naš mladi tim od danas čine i Tijana Raičević, Marijana Tomić, Ksenija Đalović, Zerina Srna, Adnan Metanović, Jakov Ivanović, Merita Dukaj, Ksenija Kankaraš, Anastasija Dobrilović i Isidora Stanić.

Danas smo u prostorijama MASTER-a potpisali ugovore sa mladima koji će u naredna četiri mjeseca imati priliku da odrade plaćenu i volontersku praksu u našoj organizaciji.

Ideja je da na ovaj način mladi imaju direktan uticaj na kreiranje i sprovođenje projekata i inicijativa, a doprinijeće i sticanju dodatnih znanja, vještina i kompetencija o omladinskom aktivizmu u procesu evropskih integracija.

Stoga, ovakav sporazum i vid saradnje predstavljaju zajednički napor i predanost obje strane da ostvarimo postavljene ciljeve i rezultate, a to je da mladi budu nosioci promjena i dobiju značajnu ulogu u oblikovanju budućnosti društva i promovisanju evropskih vrijednosti, socijalne pravde, održivosti i jednakosti.

MASTER smatra da mladi ljudi imaju snagu, energiju i inovativnost potrebne za pokretanje promjena u društvu, a kroz ovakav vid angažovanja mogu izraziti svoje stavove i boriti se za važne ciljeve u procesu integracije Crne Gore u EU.

Projekat ,,Aktivizmom mladih ka EU“, podržan je od strane Glavnog grada Podgorica, u okviru Javnog konkursa za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2023. godinu.

X