Zabjelo- mjesto specifičnog izraza građanskog aktivizma

Zabjelo- mjesto koje oslikava kulturna raznolikost i specifičan izraz lokalnog građanskog aktivizma.

Zabjelo je najjužnija četvrt Podgorice i najveća po površini, a ima preko 40 000 stanovnika, čiju petinu čine mladi ljudi.

Zabjelo je prepoznatljivo po Glasu Zabjela, Festivalu kulture- Zabjelo, Zabjelskom podkastu- Expergo, a odnedavno je tu i Omladinski kulturni centar Zabjelo.

Omladinski kulturni centar Zabjelo predstavlja primjer kako mladi ljudi mogu da izraze volju i želju za iniciranjem, organizovanjem i realizovanjem sadržaja koji su bitni kako za njih, tako i za mjesto u kom žive.

Zabjelo je najjužnija četvrt Podgorice i najveća po površini, a ima preko 40 000 stanovnika, čiju petinu čine mladi ljudi.

Naročito je važno da se glas mladih čuje, a zahvaljujući Upitniku koje sprovodi naša organizacija, imamo u bolji uvid u potrebe mladih na Zabjelu.

Mladi sa Zabjela su između ostalog istakli:

 “Da se vrednuje obrazovanje, vještine, iskustvo, a ne članska karta ! “

 “Veća podrška za mlade od strane Vlade, lokalne samouprave i ostalih relevantnih institucija.”

“ Potrebni su bolji strateški dokumenti i akcioni planovi za mlade na lokalnom nivou. “

“ Podrška pri otvaranju sopstvenog biznisa. “

Konačno, mladi sa Zabjela su složni da im je potrebna veće podrška od strane relevantnih institucija i lokalne samouprave kako bi bili angažovaniji i aktivniji u stvaranju snažne lokalne zajednice.

Projekat MASTER-a je podržan kroz program “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, koji realizuje fAKT u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje djece sa teškoćama u razvoju “Zračak nade” i Aktivna zona , uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

X