Saradnja medija i NVO ključna za unapređenje socio-ekonomskog položaja mladih

Minulog vikenda u Petrovcu, od 14-16. oktobra, u organizaciji NVO Prima, održana je obuka “Mediji i zapošljavanje mladih”, a učešće na istoj uzeo je predstavnik MASTER-a Milutin Vuković.

Obuka je organizovana u okviru projekta “Western Balkan and Turkey for EmploYouth” i mreže Omladinski HUB za Zapadni Balkan i Tursku, čiji je MASTER grantij, a predstavnik MASTER-a je iskoristio ovaj događaj da predstavi učesnicima realizovane aktivnosti u okviru projekta ,,Mentorskom podrškom do ekonomske sigurnosti mladih“.

Učesnici Obuke

Između ostalog, cilj pomenute obuke bio je stavljanje akcenta na važnost komunikacije i povećanja vidljivosti projekata finansiranih od strane Evropske unije, kako bi se na što bolji i efektivniji način ispunili željeni ciljevi i projektni rezultati  – u ovom slučaju povećanje zapošljivosti mladih iz NEET kategorije (mladi koji nisu ni u procesu školovanja, niti imaju posao niti su na nekim neformalnim obukama i prekvalifikacijama).

Kao jedan od glavnih ,,alata“ u  postizanju tog cilja prepoznati su mediji i njihova uloga, imajući u vidu da mediji igraju značajnu ulogu u današnjem društvu obezbjeđujući, na različite načine, širok opseg informacija. Oni snažno utiču na stavove u zajednici, na vjerovanja i ponašanje, igraju vitalnu ulogu u politici, ekonomiji i društvenoj praksi i kao takvi prodiru u sve sfere društva. Stoga, uz prisustvo grantija, učešće na obuci su uzeli i predstavnici medija kako bi se iz prve ruke, i kroz brojne interakcije i aktivnosti, učvrstila  njihova saradnja sa nevladinim organizacijama, a sve u cilju unapređenja socio-ekonomsko položaja mladih.

Milutin Vuković, predstavnik MASTER-a

U skladu sa navedenim, na obuci je kroz brojne prezentacije i vježbe istaknuta važnost izvještavanja zasnovanog na činjenicama (iz perspektive medija i NVO), kao i važnost kreiranja komunikacione strategije kao alata za predstavljanje rezultata projekta, informisanja i efektivnog mobilisanja javnosti. Nadalje, uvaženi treneri učesnicima su prenijeli dragocjeno iskustvo i savjete kako da svoje projekte na najbolji i najkreativniji način predstave ciljnoj grupi i javnosti putem društvenih mreža i samim nastupom u medijima.

Istovremeno, na obuci je predstavljen i Indeks učešća mladih 2020 za Zapadni Balkan i Tursku, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru. Kroz ovaj dokument su prikazani podaci o nivou učešća mladih ljudi u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi javnog života, koji su ukazali da je stopa nezaposlenosti i slabe participacije mladih u političkom životu Crne Gore u porastu.

Detalji sa Obuke

Takođe, u izvještaju se isakla potreba o neophodnosti unaprijeđenja komunikacionih kanala sa mladima i mehanizama za učešće mladih u svim zemljama. Ono što, ipak, najviše zabrinjava članove Omladinskog HUB-a je podatak da u svim zemljama raste broj mladih ljudi koji se svrstavaju u tzv. NEET kategoriju, a u prosjeku u tu grupu spada četvrtina mladih ljudi.

Zbog svega navedenog, MASTER tim će realizacijom aktivnosti u okviru projekta ,,Mentorskom podrškom do ekonomske sigurnosti mladih“ doprinjeti poboljšanju položaja mladih iz navedene katetogije, kvalitetno informati javnost, unaprijediti znanje, vještine i kompetencije koje su potrebne za zapošljavanje i osnažiti pomenutu ciljnu grupu kroz stvaranje inovativnog riješenja podrške za njihovo zapošljavanje.

Učesnici Obuke
X