Vodič “Ja imam pravo!”

MASTER vam sa ponosom predstavlja Vodič “Ja imam pravo!”

Pred vama je Vodič “Ja imam pravo!”, a koja ima za cilj pružanje informacija o zaštiti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, uz ukazivanje na najvažnije institucije i organizacije koje se bave ljudskim pravima, kao i njihove nadležnosti, te konkretne pravne institute kojima se može postići zaštita ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori.

Vodič možete preuzeti ovdje:

Pred vama je Vodič “Ja imam pravo!”, a koja ima za cilj pružanje informacija o zaštiti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, uz ukazivanje na najvažnije institucije i organizacije koje se bave ljudskim pravima, kao i njihove nadležnosti, te konkretne pravne institute kojima se može postići zaštita ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori.

Vodič je kreiran na način da omogući mladima, da se kroz upoznavanje institucija i instituta za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori, uključe i daju svoj direktni doprinos u zaštiti istih, kako bismo zajedničkim snagama kreirali društvo bez predrasuda, u kome se svima pružaju jednake šanse i mogućnosti, bez ozira na lično svojstvo ili uvjerenje.


Vjerujemo da će svakom čitaocu ili čitateljki Vodič dati mogućnost da stekne nova znanja, unaprijedi već stečena, ali najvažnije od svega, da će uticati na mlade ljude da postanu promjena koju žele da vide u društvu.

Ovaj vodič je samo početak i daje osnovne smjernice vezane za ljudska prava. Mehanizmi zaštite obezbijeđeni posredstvom međunarodnog, regionalnog i državnog aparata nisu dovoljni da bi se garantovala potpuna zaštita i poštovanje ljudskih prava, već su pojedinci ključni akteri u očuvanju i unapređenju istih. Tek razvijanjem kolektivne svijesti u pravcu razumijevanja i poštovanja različitosti, bićemo u mogućnosti da osnažimo zajednicu, a samim tim obezbijedimo dosledno poštovanje zagarantovanih ljudskih prava, stvarajući društvo bez predrasuda.

Stoga mladi, zapamtite – imate pravo da živite u svijetu gdje se poštuju vaša dostojanstva i prava, a zajedno možemo graditi bolje društvo za sve! Jer MI IMAMO PRAVO!

Projekat “Ja imam pravo!” realizuje se u okviru programa “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske kulture”, a koji realizuju nevladine organizacije NVO “Juventas”, HelpMontenegro, NVO “Centar za monitoring i istraživanje – CEMI”, NVO “Queer Montenegro” i Otvoreni centar Bona fide uz podršku Delegacije Evropske unije “Evropska kuća”, kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

X