Razvoj biznisa i početni koraci u preduzetništvu

MASTER je uspješno realizovao drugu po redu radionicu za mlade preduzetnike Aj rabotaj – idemo u EU! 🇪🇺

Radionica je započeta gledanjem filma Unije mladih preduzetnika, gdje smo razgovarali o tome šta je bilo potrebno za započinjanje biznisa prije pet godina, a šta nam je potrebno sada.

Kroz ovo predavanje upoznali smo se sa početnim koracima u biznisu i razvijanju ideje.

Ono što je uvaženi predavač Uroš Bulatović posebno naglasio je determinisanje kljucnih koraka za razvoj biznisa.

Kroz interaktivan rad smo uvidijeli kojim redom je potrebno razvijati biznis kako bi on išao u željenom smjeru, i na koje prepreke možemo da naiđemo.

Mladi preduzetnici su posebno bili zainteresovani za temu prepoznavanja resursa u skladu sa preduzetnickom idejom.

Uvaženi predavač je kroz veoma dinamičnu radionicu pojasnio pojmove profita, reinvestiranja i potrebe sektora prodaje, kao i kada je potrebno određene zadatke delegirati.

Na kraju, mladi su diskutovali o potencijalnim preprekama i prednostima započinjanja biznisa i kako bi riješili izazov u kojem bi se potencijalno našli.

Sljedeće srijede nastavljamo sa unapređenjem vještina mladih preduzetnika, jer MI RABOTAMO.

Aj rabotaj i ti, idemo u EU! 🇪🇺🇲🇪

Projekat “Aj rabotaj – idemo u EU!” podržan je u okviruReLOaD2 programa, koji finansira Evropska unija, , a sprovodi UNDP u partnerstvu sa 14 lokalnih samouprava u Crnoj Gori  među kojima je i Klaster Središnji region (Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Zeta).

Sadržaj radionica je isključiva odgovornost Mreže za evropskepolitike- MASTER.

+2

X