Analiza stanja u oblasti poštovanja ljudskih prava u CG

MASTER vam sa zadovoljstvom predstavlja još jedan važan dokument!

U sklopu projekta ,,Ja imam pravo!“ izradili smo Analizu stanja u oblasti poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori, koja ima za cilj upoznavanje sa trenutnom situacijom u Crnoj Gori u oblasti poštovanja ljudskih prava i sloboda, uz predstavljanje mehanizama zaštite ljudskih prava na domaćem i međunarodnom nivou.

Analizu možete preuzeti ovdje:

Takođe, u Analizi su sadržane preporuke upućene nadležnim organima, čijom implementacijom možemo postići napredak u ovoj oblasti i veće učešće mladih u svim procesima donošenja odluka, na lokalnom i državnom nivou.

Analiza stanja sadrži pravni osnov poštovanja ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, zaštitu ljudskih prava od strane države, princip parničnog postupka, krivični postupak, upravno-sudsku zaštitu, nadležnosti Ombudsmana…

Pored toga u Analizi možete naći evropski sistem zaštite ljudskih prava, kroz Savjet Evrope, Evropski sud za ljudska prava, podnošenje predstavke ESLJP, OEBS i Evropsku uniju.

Očekujemo  da će ova analiza i njena sadržina biti od suštinskog značaja za informisanje kako donosilaca odluka, tako i za aktiviste i organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koji rade na promociji i zaštiti ljudskih prava.

Podsjećamo da je glavni cilj projekta “Ja imam pravo!” unapređenje poštovanja i zaštite ljudskih prava u crnogorskom društvu, sa posebnim akcentom na mlade, uz promociju različitosti i jednakosti, kao osnovnih vrijednosti demokratskog društva.

Projekat predstavlja značajan korak u ostvarivanju naše vizije za pravednije i inkluzivnije društvo, te sve projektne aktivnosti imaju za cilj kreiranje pozitivnih promjena koje će doprinijeti uključivanju mladih u procese donošenja odluka, kao vodeće nosioce tih promjena, jer JA IMAM PRAVO!

Projekat “Ja imam pravo!” realizuje se u okviru programa “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske kulture”, a koji realizuju nevladine organizacije NVO “Juventas”, HelpMontenegro, NVO “Centar za monitoring i istraživanje – CEMI”, NVO “Queer Montenegro” i Otvoreni centar Bona fide uz podršku Delegacije Evropske unije “Evropska kuća”, kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

X