Aktivizam mladih vrlo važan u procesu evropskih integracija

Programski koordinator u MASTER-u, Vuković Milutin, gostovao je proteklog vikenda na TV7 @tv7.me u emisiji ,,Za dobro jutro“ i tom prilikom govorio o aktivnostima na projektu ,,Aktivizmom mladih ka EU!“ i na koji način se implementiraju evropske vrijednosti i politike u Crnoj Gori.

Vuković je iskoristio priliku da predstavi dosadašnje realizovane aktivnosti na pomenutom projektu i da najavi Akademiju ,,Aktivizmom mladih ka EU“, koja predstavlja edukativni dio projekta i jednu od glavnih aktivnosti na istom i koja će se održavati tokom februara i marta u Omladinskom centru u Podgorici.

Istovremeno, predstavio je plan i program akademije i pozvao sve zainteresovane mlade da uzmu učešće, umreže se sa vršnjacima i da na sadržajnim radionicama nešto više nauče o omladinskom aktivizmu, EU integracijama, građanskoj participaciji, pravima, projektnom upravljanju i brojnim oblastima od značaja kada je aktivizam u pitanju.

Vuković se takođe osvrnuo i na rezultate istraživanja u sklopu ovog projekta, a koji su se ticali položaja i potreba mladih u Podgorici i istakao da su glavni izazovi sa kojima se oni suočavaju u zajednici nezaposlenost, nedovoljne mogućnosti za mlade, neaktivizam, nedovoljna uključenost u procese, nedovoljan broj sadržaja koji se nudi mladima u Glavnom gradu, političari koji ne zastupaju njihove interese…

Bilo je riječi i o evropskim politikama i načinu na koji MASTER daje doprinos procesu integracije CG u EU i primjeni tih politika.

Podvučeno je da svim projektnim aktivnostima i kampanjama pokazujemo namjeru da dobre prakse EU zemalja želimo i kod nas i da želimo da promovišemo EU vrijednosti, kako bi u skorijoj budućnosti dostigli te standardne i počeli da ih redovno primjenjujemo.

Konačno, MASTER će kroz ovaj, ali i slične projekte, nastojati da mladi u Crnoj Gori budu nosioci promjena i dobiju značajnu ulogu u oblikovanju budućnosti društva i promovisanju evropskih vrijednosti, socijalne pravde, održivosti i jednakosti.

X