MASTER član pregovaračkog poglavlja 22- regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Izvršna direktorica MASTER-a, mr Andrea Popovic, je postala članica pregovaračkog poglavlja 22- Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. 🇲🇪🇪🇺

Na sjednici Vlade Crne Gore usvojena je Odluka o obrazovanju pregovačke radne grupe za pripremu i i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Predstavlja nam veliko zadovoljstvo što je MASTER i formalno postao dio pregovaračkog procesa.

Zadaci Pregovaračke radne grupe su:

– učestvovanje u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22;

– praćenje realizacije obaveza iz pregovaračke pozicije za pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata;

– učestvovanje u izradi i realizaciji i izvještavanje o realizaciji akcionih planova i drugih dokumenata od značaja za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti regionalne politike i koordinacije strukturnih instrumenata;

– praćenje i izvještavanje o realizaciji završnih mjerila u poglavlju 22;

– učestvovanje u izradi i reviziji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i praćenje i izvještavanje o realizaciiji tog programa u odnosu na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata;

– izrada priloga i učestvovanje na sastancima Pododbora za saobraćaj, životnu sredinu, energetiku i regionalni razvoj i statistiku i Odbora za stabilizaciju i pridruživanje;

– učestvovanje u ekspertskim misijama i vršenje drugih poslova od značaja za pregovore, uz podršku organa državne uprave i drugih organa i institucija u oblasti pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

MASTER tim će i na ovaj način doprinjeti unapređenju politika u oblasti regionalne politike i strukturnih fondova.

Pratite naše zalaganje i rad. 🇲🇪🇪🇺

X