Projekat “Edukacijom do zdrave životne sredine”

📍MASTER tim je otpočeo realizaciju projekta „Edukacijom do zdrave životne sredine“, koji je podržan od strane Ministrarstva saobraćaja i pomorstva @msipcg

📍Glavni cilj projekta “Edukacijom do zdrave životne sredine” je povećanje nivoa svijesti učesnika u saobraćaju, naročito mlađe populacije, o značaju očuvanja zdrave životne sredine, a sve u skladu sa EU praksom.

📍Navedeno će se realizovati kroz implementaiju projektnih aktivnosti koje su usmjerene na kampanju, organizovanje edukacija za mlade, ali i svih građana Crne Gore, te seobuhvatnu analizu stanja u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju.

📍Na taj način će se uticati na povećanje niva svijesti o upotrebi bicikla i zaštiti životne sredine od zagađenosti i buke, uz ukazivanje na neophodnost prelaska na čistije i efikasnije vidove saobraćaja.

📍Radom sa mladima, efikasno će se uticati da steknu potrebna znanja u oblasti zaštite životne sredine uz jačanje svijesti o zaštiti životne sredine u saobraćaju, koja će prenositi ne samo vršnjacima, već i starijima u okruženju, a kako bi se u konačnom uticalo na promjenu saobraćajne kulture svih učesnika u saobraćaju, uz poštovanje propisa i EU standarda, što će doprinjeti stvaranju čistije i zdravije životne sredine.

📍Ciljna grupa ovog projekta su mladi, učesnici u saobraćaju- vozači i pješaci, NVO koje se bave zaštitom životne sredine, relevantne institucije i mediji.

📍MASTER tim će realizacijom projekta „Edukacijom do zdrave životne sredine” omogućiti napredak u oblasti zaštite životne sredine, po uzoru na EU standarde i propise, a prvenstveno očuvanja životne sredine i ljudskog zdravlja.

X