Sprovesti preporuke EK u oblasti reforme javne uprave

Izvršna direktorica MASTER-a, Andrea Popovic, je u petak 27. januara gostovala na RTCG-u u emisiji „Mreža“ gdje je pričala o reformi javne uprave u oblasti digitalizacije.

Prevashodno, predstavnica MASTER-a je predstavila ciljeve projekta „Evropska praksa za efikasnu javnu upravu“ koji ima za cilj podizanje svijesti javnosti o važnosti efikasne javne uprave, kao servisa koji osluškuje potrebe građana, sa posebnim akcentom na proces evropskih integracija.

Imajući u vidu da je jedna od najvažnijih stvari koju Crnu Goru čeka na putu ka članstvu u Evropskoj uniji reforma javne uprave, jer je upravo to oblast u kojoj će građani moći da osjete konkretne koristi od pristupanja EU, Andrea Popović je govorila o važnosti sprovođenja reforme na valjan način, uz efikasnu saradnju državnih organa i svih relevantnih aktera.

Emisija “Mreža” RTCG

Popovićeva je iskoristila priliku da predstavi i preliminarne rezultate iz Istraživanja, u okviru navedenog projekta, a koji su se ticali prikupljanja podataka o zadovoljstvu građana radom i profesionalnošću javne uprave, problemima i izazovima sa kojima se građani susreću, između ostalog i u korišćenju digitalnih servisa.

Pored navedenog, predstavnica MASTER-a je predstavila preporuke građana u odnosu na ovu oblast, koji su usklađeni sa preporukama iz Izvještaja Evropske komisije za 2022. godinu, a u cilju intenziviranog unapređenja rada javne uprave.

Intervju možete pogledati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=qacsPqOz9d0

Konačno, u narednim danima će na internet stranici i društvenim mrežama MASTER-a biti predstavljeno cjelokupno Istraživanje o zadovoljstvu građana radom javne uprave, uz podatke i preporuke proistekle iz istog. Pratite nas.

Izvršna direktorica MASTER-a, Andrea Popović
X