“Multikulturalni sklad za budućnost”

MASTER tim je otpočeo realizaciju novog projekta „Multikulturalni sklad za budućnost“ uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Potreba nacionalnih manjina da djelotvorno učestvuju u javnom životu, prepoznata je u različitim međunarodnim dokumentima, dok su države dužne da djelotvornim pravnim sredstvima prepoznaju i zabrane sve oblike diskriminatorskog ponašanja i postupanja i jemče svima jednaka prava i zaštitu zagarantovanih prava.

Ostvarivanje manjinskih prava u našoj zemlji zahtijeva sveobuhvatno promišljanje i razumijevanje relevantnih društvenih i političkih aktera, koji utiču ne samo na zakone i politike, već i na ekonomiju, društvena kretanja i svakodnevni život svih građanki i građana Crne Gore.

Stoga, projektom “Multikulturalni sklad za budućnost” želimo da doprinesemo promociji duha tolerancije, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja i razumijevanja, kroz uspostavljenje efikasnog sistema monitoringa ostvarivanja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori.

Uz navedeno kroz realizaciju projektnih aktivnosti želimo da unaprijedimo svijest manjinskih naroda o sopstvenom statusu, pravima i obavezama u skladu sa međunarodnim standardima i pozitivnim pravom Crne Gore.

Projektne aktivnosti će se realizovati tokom 12 mjeseci, i između ostalog, obuhvatiće istraživanje na temu učešća manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u procesima donošenja odluka, dvomjesečnu Akademiju multikulturalizma, izradu preporuka i Publikacije, te održavanje info dana u različitim gradovima Crne Gore, gdje ćemo informisati građane o svim gorenavedim temama.

Konačno, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da uzmete učešće u projektu „Multikulturalni sklad za budućnost“ i pratite ralizaciju naših aktivnosti, kako bismo se zajedničkim snagama približili zemljama EU koje multikulturalnost prepoznaju i prihvataju kao nacionalno blago. Pridružite nam se.

X