Od ideje do uspješno sprovedenog projekta

Tradicionalno, i ovog četvrtka, u partnerstvu sa NVU NOM nastavili smo sa uspješnom realizacijom projekta ,,Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu“.

U Omladinskom centru u Podgorici sproveli smo još jednu radionicu u sklopu obuke ,,Učenje i dijalog za zapošljivost“, a uvažena predavačica Andrea Popovic je zbog velikog interesovanja mladih održala dodatnu radionicu na temu pisanja i sprovođenja projekta.

U skladu sa prethodnom uspješnom radionicom, fokus je bio na praktičnim aspektima pripreme projektnih prijedloga.

Učesnici su naučili nove tehnike i vještine pisanja projekta, kako bi, u konačnom, mogli da svoju ideju pretoče u kvalitetan projekat.

U dva sata dinamičnog rada, Popović je mladima predočila kroz koje sve korake jedna ideja treba da prodje do formata projekta, kako bi krajnji rezultat bio uspješan i doprinio rješavanju određenog problema u zajednici.

Istovremeno, mladima na obuci su predstavljeni glavni nalazi iz Analize „Komparacija evropskih praksi za snažnu lokalnu zajednicu“ i podaci iz istraživanja, koje je MASTER sproveo u sklopu ovog projekta, a koje se ticalo targetiranja glavnih izazova sa kojima se mladi u Podgorici i Zeti susreću, i prijedloge za rješavanje istih.

Predstavljanje ovih podataka iz istraživanja će pomoći učesnicima radionica u osmišljavanju što bolje sopstvene projektne ideje za osnaživanje mladih, a ujedno i lokalne zajednice.

MASTER ovim putem ističe aktivnost i zainteresovanost mladih ljudi za učešće na našim radionicama, i vjerujemo da će se ovakav trend nastaviti, kako bi mladi, u konačnom, unaprijedili znanje, vještine i kompetencije i kako bi djelovali proaktivno u rješavanju izazova i prepreka.

Projekat ,,Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu “ je podržan kroz program “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, koji realizuje Fond za aktivno gradjanstvo u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje djece sa teškoćama u razvoju “Zračak nade” i Aktivna Zona , uz finansijsku podršku Evropske unije Evropska kuća i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

#odgovorno_i_solidarno_2022#ZaJEDNO

X