Skupština građana- budućnost građanske participacije u CG?

Predstavnik MASTERA, Milutin Vuković, 16. i 17. maja učestvovao je na edukativnoj radionici “Skupština gradjana kao inovativni model gradjanske participacije” u organizaciji Centra za demokratsku tranziciju- CDT.

Razlog za održavanje jednog ovakvog događaja jeste mogućnost uspostavljanja novog modela građanske participacije u Crnoj Gori, jer postojeći modeli nijesu dali željene rezultate. Takođe, samo učešće građana u procesu kreiranja javnih politika predstavlja izazov sa kojim se institucije svakodnevno suočavaju bez adekvatnog rješenja.

U vezi sa navedenim, kao jedno od mogućih rješenja, nazire se novi model građanskog aktivizma i djelovanja – skupština građana. Skupština građana pokazala se kao instrument koji daje najbolje rezultate za sada u evropskoj praksi, a karakterišu ga pažljivo izabrani građani, koji kroz strukturiranu diskusiju i adekvatno informisanje od strane eksperata o zadatoj temi, donose odluke i preporuke koje pomažu donosiocima odluka u razumijevanju stavova javnosti o važnim temama.

Na radionici su predstavnici civilnog društva i zainteresovanih strana mogli da se detaljnije upoznaju sa ovim modelom koji slijedi dobru evropsku praksu, a koji je predstavio glavni predavač- Roman Huber, međunarodni ekspert u ovoj oblasti. Gospodin Huber je prenio svoja dragocjena iskustva prilikom organizacije skupštine građana u Njemackoj, Irskoj i Francuskoj i izrazio želju da ovakav vid građanske participacije zaživi i u Crnoj Gori.

Radionica u toku, CDT

Predstavnik MASTER-a, Milutin Vuković je istakao da je veoma važno aktivno učešće građana u procesu kreiranja javnih politika, a jačanje građanske participacije je višestruko bitno za proces demokratizacije naše države i proces evropskih integracija.

Tim MASTER se nada da će ovaj model učešća zaživjeti u što kraćem periodu, a naša organizacija će dati doprinos u razvijanju ovog inovativnog modela, gdje će građani otvoreno moći da iskažu stavove i mišljenja. Uz to vjerujemo da će vlasti u budućnosti prepoznati bitnost ovakvog vida participacije i redovnog organizovanja škupštine građana, za najbolji način rješavanja pitanja koja su značajna za društvo ili lokalnu zajednicu. 

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video

X