Seminar o značaju reforme javne uprave u procesu evropskih integracija

MASTER tim je 19. aprila, u hotelu Bianca u Kolašinu, otvorio i realizovao prvi dan Seminara o značaju reforme javne uprave u procesu evropskih integracija, jednu od aktivnosti projekta ,,Evropska praksa za efikasnu javnu upravu“.

Učesnici seminara su predstavnici državne uprave i civilnog sektora, a ova aktivnost je prava prilika da se učesnici/ce edukuju i informišu o evropskim standardima u vođenju javne uprave, što će omogućiti efikasniju implementaciju reforme javne uprave u procesu evropskih integracija, sa akcentom na organizaciju i rad javne uprave u funkciji potreba građana.

Seminar su otvorile Ružica Mišković, načelnica za strateško planiranje u Ministarstvu javne uprave i mr Andrea Popovic, izvršna direktorica MASTER-a.

Gospođa Mišković je predstavila aktivnosti Ministarstva javne uprave u procesu reforme javne uprave u Crnoj Gori, kao i prioritete i ciljeve Strategije reforme javne uprave 2022-2026.

Predstavnica MASTER-a, Popović, učesnike je upoznala sa projektom, ciljevima i rezultatima Istraživanja MASTER-a o zadovoljstvu građana pruženim uslugama i radom javne uprave.

Takodje, predstavili smo Publikaciju ‘Evropska praksa za efikasnu javnu upravu’, koja sadrži primjere dobre prakse EU u ovom procesu.

Potom, Seminar je nastavljen predavanjem doc. dr Predrag Zenović o teorijskom okviru, osnovnim pojmovima, konceptima i modelima javne uprave.

Prvi dan Seminara protekao je u veoma dinamičnoj diskusiji i aktivnom radu, a predstavnici državne uprave i civilnog sektora su razgovarali o problemima i izazovima sa kojima se susreću u ovoj oblasti.

Projekat “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”, podržan je od strane Ministarstva javne uprave u sklopu konkursa ,,Zajedno kroz reformu javne uprave” za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti reforme javne uprave za 2022. godinu.

X