Intenzivirati saradnju državne uprave i civilnog sektora u cilju kreiranja efikasne javne uprave

Drugi dan Seminara o značaju i važnosti reforme javne uprave u procesu evropskih integracija u sklopu projekta “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu” je protekao u vrlo dinamičnoj i radnoj atmosferi.

Predstavnici državnih institucija (Ministarstva javne uprave, Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva finansija, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva sporta i mladih, Ombudsmana/Zaštitnika ljudskih prava i sloboda) i predstavnici civilnog sektora, imali su priliku da diskutuju o važnosti reforme javne uprave, kao i o principima ravnopravnosti i inkluzije u javnoj upravi, sa posebnim akcentom na modele funcionisanja i rada javne uprave koji su usvojeni u zemljama članicama Evropske unije.

Predavač doc. dr Predrag Zenović je kroz predavanja učesnicima približio načela javne uprave, načine definisanja izazova i problema javne uprave u Crnoj Gori, primjere uspješne reforme, ključne ciljeve i prioritete Strategije reforme javne uprave 2022-2026.

Takođe, učesnici Seminara su kroz kreativne radionice radili na izradi plana za sprovođenje reforme javne uprave u posebnim oblastima, glavnim ciljevima i resursima koji bi doprinijeli stvaranju efikasnije javne uprave.

Ovo je bila prava prilika da učesnici razmijene znanja i iskustva u ovoj oblasti, a sve u cilju intenziviranja procesa reforme javne uprave u Crnoj Gori.

Učesnici seminara su izrazili veliko zadovoljstvo kvalitetom diskusije koja se odvijala tokom ova dva dana, u nadi da će više ovakvih događaja biti realizovano u cilju bolje saradnje državne uprave i civilnog sektora.

Seminar je zaključen predstavljanjem ključnih tački seminara od strane mr Andree Popovic, izvršne direktorice MASTER-a, koja je naglasila neophodnost optimizacije i racionalizacije javne uprave, depolitizacije iste, unapređenje kapaciteta državnih službenika, digitalizaciju državnih servisa u službi građana, a prije svega istaknuta je upravljačka odgovornost donosilaca odluka.

Projekat “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”, podržan je od strane Ministarstva javne uprave u sklopu konkursa ,,Zajedno kroz reformu javne uprave”.

X