“Mi smo promjena!”- u Nikšiću

MASTER je uspješno realizovao u Nikšiću finalnu radionicu u sklopu projekta „Mi smo promjena!“.

Osma u nizu radionica juče je održana u Omladinskom centru u Nikšiću, kada su mladi ljudi imali priliku da razgovraju o vidovima diskriminacije sa kojima su se susreli.

Predstavnice MASTER-a su predstavile istraživanje u oblasti poštovanja različitosti i tolerancije u Crnoj Gori, kada smo diskutovali sa učesnicima o rezultatima istog, kao i načinima prevazilaženja izazova sa kojima se populacija mladih susreće kada je u pitanju poštovanje ljudskih prava.

Mlade u Nikšiću su interesovale najviše nadležnosti institucije Ombudsmana, a savjetnica Duška Šljivančanin ih je informisala o mehanizmima postupanja ukoliko se sretnu sa nekim vidom diskriminacije.

Aktivnom diskusijom u Omladinskom centru smo prošli teme od rodne ravnopravnosti, seksualne orijentacije, vjerske i nacionalne pripadnosti, prava osoba sa invaliditetom…

Zahvaljujemo mladima u Nikšiću i učesnicima na svim ostalim radionicama- u Podgorici, Plavu, Petnjici, Mojkovcu, Budvi, Cetinju i Kotoru, na neiscrpnoj energiji, konstruktivnoj diskusiji i vjerovanju da mi zaista jesmo promjena.

U narednim danima ćemo objavljivati najbolje kreativne autorske radove mladih ljudi, nastale u sklopu radionica.

Očekujte velike stvari, jer MI SMO PROMJENA!

Projekat „Mi smo promjena’’ finansira @usa_in_mne u Podgorici u sklopu Programa malih grantova Demokratske komisije 2022. (2022 Democracy Commission Small Grants Program). Iznesena mišljenja, nalazi, zaključci i preporuke stav su autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

#USPartnerMNE

#mismopromjena

X