Realizovan Kamp za mlade preduzetnike/ce “Aj rabotaj!”

Mreža za evropske politike- MASTER je proteklog vikenda, 18. i 19. novembra, organizovala Kamp za mlade preduzetnike/ce, u sklopu projekta „Aj rabotaj- idemo u EU“.

Kamp na Ivanovim Koritima je okupio 30 mladih (potencijalnih) preduzetnika/ca, koji su tokom dva intenzivna dana rada, naučili više kako razviti sopstveni biznis.

Na otvaranju Kampa prisutnima se obratila, izvršna dirktorica MASTER-a, mr Andrea Popović, koja je istakla ciljeve i aktivnosti projekta“ Aj rabotaj- idemo u EU!“, koji se ogledaju u razvoju preduzetničkih vještina mladih iz Glavnog grada, kao i njihovo osnaživanje u pogledu razvoja njihovih preduzetničkih ideja.

Prvog dana Kampa sa mladima je radila Jelena Marković, osnivačica Smart Change-a, psihoterapeutkinja i komunikološkinja koja je kroz niz predavanja i radionica objasnila proces ulaska u preduzetničke vode.

Učesnici kampa su kroz niz radionica prepoznali različite stilove i vrste, metode i kanale komunikacije koje treba da koriste u  poslovnom okruženju radi postizanja maksimalne efektivnosti u komunikaciji u preduzetništvu. To znači da se ona zasniva na usvojenim znanjima iz psihologije, komunikologije, menadžmenta, prodaje i marketinga, ali se može posmatrati kao vitalni dio upravljanja biznisom i poslovanja.

Zaključak prvog dana radionica je da bismo postali efektan komunikator neophodno je proširiti znanja iz različitih oblasti, a posebno obratiti pažnju na govor tijela, aktivno slušanje i asertivnost. Ovo su veoma cijenjene vještine u poslovnom svijetu, ali i svakodnevnom životu.

Drugog dana Kampa predavač je bio Uroš Bulatović, predsjednik Unije mladih preduzetnika Crne Gore, koji je mladim (potencijalnim) preduzetnicima, kroz kreativne radionice i zanimljivu diskusiju, objasnio koje to vještine treba da posjeduje preduzetnik, kako se obratiti ključnim stakeholderima i upoznati sa pravnim okvirom za razovoj biznisa.

Jedna od najzanimljivijih radionica Kampa je bila radionica generisanje preduzetničkih ideja, kada su mladi predstavljali svoje biznis ideje, a kroz zajednički rad, smo iste razvijali i osmišljavali koncepte za prevazilaženje biznis prepreka. Pored toga, objašnjeno je kako predstaviti ideje potencijalnim partnerima, donatorima i kreditorima.

Zaključak sa Kampa jeste da kako bismo postali uspješni preduzetnici, treba da se umrežimo, dijelimo ideje, konstantno se usavršavamo, investiramo u kontakte, budemo spremni da rizikujemo… Mladi su iskazali veliko zadovoljstvo Kampom, i istakli da  željno iščekuju naredne aktivnosti projekta “Aj rabotaj- idemo u EU”, kako bi dodatno osnažili vještine, koje su potrebne kako bi postali uspješni preduzetnici.

Kamp mladih preduzetnika/ca je samo jedna u nizu MASTER-ovih aktivnosti za osnaživanje za započinjanje biznisa, pratite šta radimo, jer mi rabotamo!

Projekat “Aj rabotaj – idemo u EU!” podržan je u okviru ReLOaD2 programa, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa 14 lokalnih samouprava u Crnoj Gori među kojima je i Klaster Središnji region (Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Zeta).  

X