“Osvrt na…-analiza javnih politika u 2023. godini

MASTER je u i u 2023. godini analizirao javne politike u okviru projekta „Osvrt na…“

Kao i prethodnih godina, MASTER tim je dao osvrt na najznačajnija dokumenta iz oblasti od javnog interesa, koji, u skladu sa nazivom, ima za cilj, analiziranje javnih politika u Crnoj Gori u 2023. godini.

Detaljnije, projekat ima za cilj da građanima Crne Gore predstavi ključne izazove u procesu evropskih integracija, što će se ogledalo kroz praćenje i davanje preporuka za usklađivanje domaćih propisa sa standardima i propisima Evropske unije.

Oslanjajući se na prethodno uspješno realizovane projekte ,,Razgovarajmo o…“ i „Analizirajmo“, koji se bavili analizom javnih politika u 2021. i 2022. godini, i ovaj projekat će se baviti temama- kao što su socijalna i zdrastvena zaštita, zdravlje, sport, zaštita životne sredine…

Imajući u vidu navedeno, na našoj internet stranici i društvenim mrežama možete kroz serijal blogova, da čitate stavove, analize, mišljenja prestavnika i članova MASTER-a i naših saradnika…

Konačno, projekat ,,Osvrt na…“ ima za cilj da doprinese informisanju i edukaciji naših građana u oblasti javnih politika u procesu evropskih integracija.

MASTER tim aktivno radi na promociji evropskih vrijednosti u Crnoj Gori, a smatramo da možemo da doprinesemo približavanju standarda EU.

Može biti slika sljedećeg: tekst
X