Otpočeo projekat “Evropskom praksom do pristupačnih objekata”

MASTER otpočeo projekat „Evropskom praksom do pristupačnih objekata“.

Cilj projekta je unapređenje implementacije propisa radi poboljšanja opšte dostupnosti objekata u javnoj upotrebi licima sa invaliditetom, posebno autobuskih i željezničkih stanica i aerodroma.

Ovaj cilj će se postići kroz obrazovanje i informisanje pružalaca usluga u javnom saobraćaju, vlasnika i korisnika objekata u javnoj upotrebi, državnih i lokalnih službenika, kao i studenata arhitektonskih i građevinskih fakulteta, o važećim zakonskom odredbama i posledicama nepoštovanja istih u dijelu koji se odnosi na pristupačnost objekata, uz prezentovanje dobrih zakonodavnih rješenja i prakse zemalja članica EU koje su visoko rangirane u oblasti pristupačnosti svojih gradova.

Jedna od najvažnijih aktivnosti ovog projekta jeste mapiranje javnih objektata u saobraćaju, (javnom prevozu, javnim površinama i saobraćajnoj infrasktrukturi), te nacionalnim parkovima, radi dobijanja podataka koliko su isti prilagođeni standardima i propisima.

Takođe, kroz analizu stanja, bavićemo se primjerima dobre prakse zemalja članica EU koje su visoko rangirane u oblasti pristupačnosti svojih gradova.

Između ostalog, organizovaćemo Školu o primjeni propisa u oblasti pristupačnosti objekata, kreirati Vodič za pristupačnost objektima u saobraćaju, izraditi preporuke i Publikaciju “Evropskom praksom do pristupačnih objekata” i organizovati info dane u sjevernom, centralnom i južnom dijelu Crne Gore, kao i Okrugli sto- gdje ćemo predstaviti ključne rezultate projekta, i preporuke donosiocima odluka, kada je riječ o pristupačnosti objekata u skladu sa evropskom praksom.

Vjerujemo da će ovaj MASTERov projekat omogućiti da se prepoznati problemi prevaziđu, služeći se dobrim primjerima zemlja članica EU, te da će se poboljšati postojeće stanje u oblasti pristupačnosti objekata licima sa invaliditetom, kako bi mogli u potpunosti da koriste saobraćajnu infrastrukturu.

Projekat “Evropskom praksom do pristupačnih objekata” je podržan od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, putem konkursa “Pristupačni objekti- kvalitet života OSI” u 2023. godini.

X