Realizacija projekta- “Razgovarajmo o…”

“Mreža za evropske politike MASTER” je u prethodnom periodu analizirala javne politike u oblastima od javnog interesa kroz projekat “Razgovarajmo o…”, čija je realizacija otpočela u junu 2021. godine.

Ovaj projekat ima za cilj da kroz praćenje, izradu analiza i davanje preporuka za usklađivanje domaćih propisa sa standardima i propisima Evropske unije, uz zalaganje za kvalitetnu izradu i sprovođenje javnih politika, predstavi našim građanima ključne izazove u procesu evropskih integracija.

Imajući navedeno u vidu, u narednom periodu na našoj internet stranici ćete moći da čitate stavove, analize, mišljenja prestavnika i članova naše organizacije i to u oblastima od interesa za naše građane.

Projekat “Razgovarajmo o…” će se baviti raznim temama u oblastima zaštite životne sredine, evropskim integracijama, nauci, kulturi, socijalnoj i zdrastvenoj zaštiti, omladinskoj politici, ekonomskom i privrednom razvoju naše države.

Svakako, fokus će biti na analizi politika iz oblasti vladavine prava i demokratije, imajući u vidu da je glavni zadatak Crne Gore u narednom periodu ispunjavanje prelaznih mjerila iz poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost). Stoga ćemo kroz blogove predstavnika/ca “Mreže za evropske politike MASTER” detaljnije informisati građane o vladavini prava, poštovanju ljudskih i manjinskih prava, zaštiti lica sa invaliditetom, rodnoj ravnopravnosti, bezbjednosti, razvoju demokratskih institucija i civilnog društva u Crnoj Gori.

Konačno projekat “Razgovarajmo o…” ima za cilj da kroz saradnju sa srodnim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu, komunikaciju sa kredibilnim akterima i pojedincima, doprinese informisanju i edukaciji naših građana u oblasti javnih politika.

Vjerujemo da će ovaj projekat dodatno zainteresovati građane u Crnoj Gori da se bave javnim politikama, kako bismo zajednički doprinjeli ispunjenju zajedničkih ciljeva, a to je usvajanje evropskih vrijednosti i standarda.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video

X