Publikacija “Razgovarajmo o…”- više o javnim politikama u CG

Prethodne godine MASTER tim je vrijedno radio na analizi javnih politika, a kao produkt tog rada predstavljamo vam Publikaciju “Razgovarajmo o…”

Publikacija je kreirana u okviru istoimenog projekta, koji je imao za cilj da kroz praćenje, izradu analiza i davanje preporuka za usklađivanje domaćih propisa sa standardima i propisima Evropske unije, uz zalaganje za kvalitetnu izradu i sprovođenje javnih politika, predstavi našim građanima ključne izazove u procesu evropskih integracija.

Imajući navedeno u vidu, u Publikaciji možete da vidite stavove, analize, mišljenja prestavnika i članova naše organizacije i to u oblastima od interesa za naše građane, oblastima zaštite životne sredine, evropskim integracijama, kulturi, ljudskim pravima, omladinskoj politici, obrazovanju…

Takođe, projekat “Razgovarajmo o…” je imao za cilj da kroz saradnju sa srodnim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu, komunikaciju sa kredibilnim akterima i pojedincima, doprinese informisanju i edukaciji naših građana u oblasti javnih politika.

Vjerujemo da će ova Publikacija dodatno zainteresovati građane u Crnoj Gori da se bave javnim politikama, kako bismo zajednički doprinjeli ispunjenju zajedničkih ciljeva, a to je usvajanje evropskih vrijednosti i standarda.

Publikaciju možete preuzeti, a više o MASTER timu možete pročitati na kraju Publikacije. Uživajte.

X