Publikacija “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”

MASTER tim vam sa ponosom predstavlja Publikaciju “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”.

Jedna od najvažnijih stvari koja Crnu Goru čeka na putu ka Evropskoj uniji jeste reforma javne uprave, jer je upravo to oblast u kojoj će građani moći da osjete konkretne koristi od pristupanja EU.  Reforma javne uprave, u okviru opštih reformskih procesa u Crnoj Gori, predstavlja jedan od ključnih segmenata.

Jedna od aktivnosti u sklopu projekta MASTER-a „Evropska praksa za efikasnu javnu upravu“ podrazumijeva izradu Publikacije koja je pred vama, a koja sadrži sveobuhvatni pregled politika koje se tiču javne uprave, primjere dobre prakse zemalja članica EU, i načine na koje je ove preporuke potrebno uključiti u sprovođenje politika u Crnoj Gori.

Pored toga, prilog Publikaciji obuhvata i izvještaj o istraživanju, to jeste podatke o mišljenju ispitanika o problemima u radu i funkcionisanju javne uprave, stanja u ovoj oblasti, stepenu zadovoljstva građana pruženim uslugama i transparetnosti i otvorenosti rada javne uprave, pristupačnosti digitalnim servisima i ažurnost u pružanju povratnih informacija, u kom segmentu bi rad javne uprave trebalo mijenjati kako bismo se približili efikasnim sistemima funkcionisanja i rada javne uprave koji se primjenjuju u zemljama člancama EU.

Na kraju Publikacije mogu se naći i preporuke građana Crne Gore upućene Vladi Crne Gore, a odnose se na prepoznate prioritete u uspostavljanju efikasnije javne uprave u cilju što bržeg pristupanja Crne Gore EU, gdje su ispitanici izrazili svoje mišljenje i stavove koji se tiču rada javne uprave u Crnoj Gori i njihove sugestije, kako bi se u narednom periodu stvorio ambijent za još bolji, profesionalniji i funkcionalniji sistem javne uprave.

Publikaciju možete preuzeti ovdje:

Projekat Mreže za evropske politike- MASTER “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu” je podržan od strane Ministarstva javne uprave u sklopu konkursa ,,Zajedno kroz reformu javne uprave” za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti reforme javne uprave za 2022. godinu.
Iznesena mišljenja, nalazi, zaključci i preporuke stav su autora i ne odražavaju nužno stav Ministarstva javne uprave.

X