“Mi smo promjena!”- u Budvi

MASTER tim je juče u Budvi uspješno realizovao još jednu u nizu radionica „Mi smo promjena! “

U prostorijama Omladinskog kluba u Budvi razgovarali smo o poštovanju i toleranciji različitosti, kao i o problemima i predrasudama sa kojima se susreću mladi u ovom gradu.

Predavači na ovoj radionici bile su uvažena Andrea Popović i Duška Šljivančanin.

Popović je iskoristila priliku da mladima predstavi rezultate istraživanja na temu poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori, nakon čega smo sa mladima diskutovali o temama kao što su rodna ravnopravnost, položaj i prava LGBT populacije i uticaju medija i okoline o poštovanju istih.

Savjetnica Ombudsmana, Duška Šljivančanin, upoznala je mlade sa nadležnostima Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i načinima zaštite protiv diskriminacije i povrede njihovih prava.

Tokom radionice, mladi su takođe imali priliku da govore o ličnim iskustvima i doživljenoj diskriminaciji, stavljajući akcenat na vršnjačko nasilje u školama, kao i nedovoljnom radu na prevenciji takve vrste ponašanja.

Zaključili smo da je neophodno podstaći što veći broj mladih da se, kroz realizaciju sličnih aktivnosti, edukuju o poštovanju različitosti, jer podizanjem svijesti mladih o važnosti tolerancije i medjusobnog razumijevanja radimo na poboljšanju uslova života svih građana.

MASTER tim će naredne radionice održati u Kotoru i Nikšiću, a sve informacije o prijavama za učešće na radionicima možete pronaći na našim društvenim mrežama.

Radionice se održavaju u sklopu projekta „Mi smo promjena!“, koji je podržan od strane Američke ambasade u Podgorici u sklopu Programa malih grantova Demokratske komisije 2022 (2022 Democracy Commission Small Grant Program).

#USPartnerMNE

#mismopromjena

X