Podržana najbolja lokalna inicijativa za zapošljavanje

MASTER je odabrao i podržao najbolju lokalnu inicijativu od strane mladih na temu poboljšanja života mladih u Podgorici i Zeti.

Aktivnost se realizovala za potrebe projekta ,,Evropska praksa sa snažnu lokalnu zajednicu“ u @omladinskiservisi_cg u Podgorici, a učesnici takmičenja su bili mladi od 15 do 30 godina koji su pohađali dvomjesečne radionice ,,Učenje i dijalog za zapošljivost“ i koji su dobili mogućnost da primijene stečeno znanje i vještine, iskažu svoju kreativnost i preduzetnički duh.

Tokom pomenutih radionica, mlade smo podijelili u timove sa zadatkom da osmisle inicijativu za zapošljavanje u svom gradu, a prvo mjesto, po odluci žirija kojeg su činili predstavnici MASTER-a i NVU Nacionalni osmjeh Crne Gore, dobila je ideja ,,Aj na posa“.

Pomenuta inicijativa ima za cilj upoznavanje mladih sa osnovnim alatima u cilju povećanja zaposlenosti i informisanje istih u vidu kreiranja online platforme.

Tim od troje mladih ljudi detaljno je predstavio svoju ideju i aktivnosti kroz prezentaciju, ali i kroz direktnu komunikaciju sa žirijem i ostalim učenicima radionica.

Pobjednički tim je dobio novčana sredstva u iznosu od 500 eura za ostvarivanje svoje inicijative, a ovom prilikom čestitamo dobitnicima i zahvaljujemo svim mladim ljudima na učešću i interesovanju, kako za radionice, tako i za učešće u takmičenju za najbolju lokalnu inicijativu.

Nadamo se da će pobjednički tim bez problema sprovesti ovu inicijativu i da će zainteresovati veliki broj mladih ljudi, a MASTER će im pružiti mentorsku podršku za realizaciju iste.

Aktivnost se sprovodi u sklopu projekta ,,Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu“, koji je podržan kroz program “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, koji realizuje @faktcg u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje djece sa teškoćama u razvoju ‘Zračak nade’ i @aktivna.zona , uz finansijsku podršku @evropska_kuca i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

#odgovorno_i_solidarno_2022

#ZaJEDNO

X