Projekat “Slobodnim pristupom informacijama do transparentne javne uprave”

Novi projekat MASTER-a📢

MASTER vas sa zadovoljstvom obavještava da smo otpočeli sa realizacijom novog, jednogodišnjeg projekta „Slobodnim pristupom informacijama do transparentne javne uprave”, koji je podržan od strane Ministarstva javne uprave.

Projekat je fokusiran na unapređenje primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama (SPI) od strane obveznika, te jačanju kapaciteta korisnika Zakona.

Takođe, glavni cilj je osigurati adekvatno ostvarivanje prava na pristup informacijama i dostupnost otvorenih podataka, uz naglašavanje dobrih zakonskih rješenja u oblasti slobodnog pristupa informacijama usvojenih u zemljama članicama Evropske unije.🇪🇺

Sprovođenje projekta dopinjeće i specifičnim ciljevima koji se ogledaju u edukaciji zaposlenih u javnoj upravi, i unapređenju transparentnosti izvršne vlasti.

Glavne aktivnosti koje nas očekuju u narednom periodu jesu- istraživanje javnog mnjenja u odnosu na zadovoljstvo građana u odnosu na transparentnost i otvorenost rada organa javne uprave, uz Izvještaj o istraživanju, uradićemo i Analizu postojećeg stanja.

Jedna od najvažnijih aktivnosti ovog projekta tiče se Obuke državnih službenika u cilju razumijevanja benefita otvorenosti javne uprave, u dijelu primjene važećih zakona i standarda u skladu sa EU standardima.

Uz to, planiramo da izradimo Publikaciju, koja će sadržati i preporuke građana, snimimo edukativni- film “SPI do transparentne javne uprave” i održimo info dane i edukativne radionice u sjevernom, centralnom i južnom dijelu Crne Gore.

Konačno, održaćemo i Okrugli sto, gdje ćemo predstaviti rezultate i ključna dostignuća i otvoriti dijalog sa predstavnicima institucija i organizacija cilju unaprjeđenja transparentnosti rada organa u dijelu koji se odnosi na SPI.

Vjerujemo da će napori koje uložimo u realizaciju projekta omogućiti, služeći se dobrim primjerima zemalja članica EU, poboljšanje postojećeg stanja kada je u pitanju transparentnost rada javne uprave.

Projekat je podržan od strane @ministarstvojavneuprave u okviru Konkursa ‘Javna uprava dostupna svima’.

X