MASTER realizuje projekat „Edukovan potrošač – zaštićen potrošač’’

Uzimajući u obzir interese i potrebe potrošača, prepoznajući da se potrošači često suočavaju sa neravnotežama u ekonomskom smislu, poznavanja svojih zakonom zajemčenih prava, projekat “Edukovan potrošač- zaštićen potrošač” osmišljen je sa ciljem osnaživanja građana o njihovim pravima i obavezama sadržanim u Zakonu o zaštiti potrošača, uz prezentovanje mehanizama pravne zaštite.

Evropska komisija je u Izvještaju o napretku Crne Gore za 2023. godinu, u odnosu na zaštitu potrošača istakla da je Crna Gora je umjereno pripremljena za zaštitu potrošača, te da je ostvaren određeni napredak u oblasti zaštite potrošača i poboljšanja kapaciteta za sprovođenje zaštite potrošača.

Preporuka komisije data u odnosu na ovu oblast odnosi se na neophodnost potpunog usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa EU politikama zaštite potrošača.

Imajući u vidu navedeno, projekat MASTER-a ‘’Edukovan potrošač- zaštićen potrošač” osim edukacije građana o pravima, obavezima i mehanizmima zaštite shodno Zakonu o zaštiti potrošača, ima za cilj i prezentovanje evropskih propisa i praksi koje su usvojene u zemljama članicama EU, a kako bi se unaprijedio sistem zaštite potrošača i dale smjernice za bolje razumjevanje i promovisanje održive potrošnje.

Ciljna grupa su svi građani i trgovci na tržištu Crne Gore, lokalne zajednice, kao i nevladine organizacije, a projekat je planiran za realizaciju u Plavu, Mojkovcu, Podgorici, Danilovgradu, Budvi i Kotoru.

MASTER nastavlja sa sprovođenjem projekata i aktivnosti u cilju dobrobiti naših građanka i građanki u svim oblastima.

Pratite naš rad!🇪🇺🇲🇪

Projekat „Edukovan potrošać-zaštićen potrošać“ podržan je od strane Ministarstva ekonomskog razvoja @mercrnegore , putem konkursa „Informisan i aktivan potrošač je zaštićen potrošač“ u 2023. godini.

X