Projekat “Prihvati me-prihvati različitosti!”

Projekat “Prihvati me- prihvati različitosti!“ – ostvarivanje prava svih nas❗️

📍MASTER tim realizuje projekat “Prihvati me- prihvati različitosti!”, čiji je glavni cilj unapređeno društveno prihvatanje LGBTI osoba i eliminacija diskriminacije LGBTI osoba, sa akcentom na mlade.

📍Projekat “Prihvati me- prihvati različitosti! ” je prvenstveno namjenjen unapređenju života LGBTI osoba u Crnoj Gori, kroz smanjenje stigmatizacije i diskriminacije s kojom se osobe, koje pripadaju ovoj grupi svakodnevno suočavaju.

📍Imajući u vidu da je istraživanje Evropske unije i Savjeta Evrope u 2020. godini pokazalo da trećina crnogorskih građana ne želi da živi u istoj državi sa LGBTI osobama, dok skoro njih 43 odsto smatra da te osobe ne treba da imaju ista prava kao svi ostali građani, neophodno je intezivnije raditi na unapređenju položaja ove grupe.

📍Stoga, aktivnosti ovog projekta jesu usmjerene na edukaciju mladih o toleranciji i razvijanju svijesti o različitostima, a ujedno i pravima LGBTI osoba.

📍Pružajući im znanje i vještine za prepoznavanje predrasuda i stereotipa, osnažićemo mlade da budu tolerantiji i da prihvataju različitosti.

📍Glavna aktivnost ovog projekta jesu podkast emisije “Prihvati me-prihvati različitosti!”, koje ćemo kreirati u saradnji sa uvaženim psihologom Petrom Markovićem, @aesop05 gdje ćemo govoriti o izazovima i problemima sa kojima se suočavaju LGBTI osobe u Crnoj Gori, a sve u cilju- prevazilaženja istih.

📍MASTER timu pričinjava zadovoljstvo što imamo priliku da doprinosemo podizanju svijesti edukujući mlade o toleranciji i razvijanju svijesti o različitostima.

📍Konačno, vjerujemo da će veliki broj mladih biti zainteresovan za učešće u projektnim aktivnostima i ovim putem ih pozivamo da aktivno prate objave “MASTER”-a na društvenim mrežama i najave naših aktivnosti u okviru projekta, kako bi se blagovremeno informisali o radionicama koje će se održavati u njihovim gradovima.

📍MI prihvatamo različitosti, prihvataš li i ti?

📍Projekat “Prihvati me- prihvati različitosti!” je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava @ministarstvo_ljmp_cg u sklopu Konkursa „Recimo NE diskriminaciji LGBTI osoba“.

Možda je črčkarija koja prikazuje tekst
X