Učešće i inkluzija mladih-put ka bržem članstvu u EU

Izvršna direktorica MASTER-a, mr Andrea Popović je u Beogradu od 21. do 23. februara učestvovala na regionalnoj konferenciji “WB&T for EmploYouth – A Look Back and A Way Forward”, u organizaciji mreže Omladinski Hub za Zapadni Balkan i Tursku.

📍Popovićeva je govorila na panelu „Glasovi sa terena- koja vrsta podrške pravi razliku u učešću i inkluziji mladih“, gdje je istakla važnost ovakvih projekata za mlade Zapadnog Balkana i Turske, i jačanju njihove pozicije u društvu.

📍Ona je naglasila značaj koji je ovaj projekat imao za jačanje kapaciteta MASTER-a, jer kroz implementaciju aktivnosti u okviru istog, naši članovi su osnaženi u oblasti upravljanja projektima, kreiranju javnih politika, zalaganju za unapređenje kvaliteta sprovođenja javnih politika i medijskom komuniciranju.

📍MASTER timu predstavlja veliko zadovoljstvo što je naša organizacija postala prepoznatljiva, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu.

📍Osim brojnih predstavnica/ka institucija iz regiona, civilnog sektora, Evropske unije, OEBSa, RYCO, WBFa i ostalih stajekholdera, delegaciju iz Crne Gore su predstavljali Aleksandra Gligorović, viša istraživačica javnih politika, Branko Stešević, viši savjetnik u Ministasrtvu sporta i mladih, @ministarstvosportaimladihcg Majda Savićević iz Monstata i Andrea Popović iz Mreže za evropske politike MASTER.

📍Projekat “WB&T for #EmploYouth” finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

@master.evropskepolitike

🇲🇪@nvo_prima

🇷🇸@fondacijadivac

🇹🇷@togyouthmobility

🇲🇰@youth_alliance_krusevo

🇦🇱@partnersalbania

@ministarstvojavneuprave

@europeancommission

#mladicg#youthparticipation#ybhwbt#YouthParticipationIndex

X