Aktivni mladi za inkluzivnije društvo i put ka EU

MASTER tim je nastavio sa realizacijom Akademije ,,Aktivizmom mladih ka EU!“

📍Treća edukativna radionica u sklopu iste ticala se prava mladih, a vodila je uvažena Duška Šljivančanin, savjetnica Ombudsmana za prava djeteta.

📍Učesnike smo kroz 2 sata sadržajnog predavanja i vježbi informisali o njihovim pravima u skladu sa Ustavom, zakonom i svim najvažnijim međunarodnim konvencijama te ljudskim pravima uopšte.

📍Nakon normativnog dijela, mladima smo objasnili koja sve prava postoje i kako se zalagati za poštovanje istih.

📍Mladima smo takođe predstavili različite mehanizme zaštite prava, uključujući pravnu pomoć, organizacije civilnog društva i institucije koje se bave pitanjem ljudska prava.

📍U drugom dijelu radionice i u radu u grupi, učesnici su kroz igru Kartice prava na interaktivan način rangirali, grupisali i predstavili koja sva prava mladi treba da imaju, a kasnije diskutovali i iznijeli svoje preporuke.

📍Radionica je pružila korisne informacije i alate mladima za bolje razumijevanje i zaštitu njihovih prava.

📍Učesnici su, pokazali interesovanje za ovu važnu temu i aktivno su participirali u svim djelovima radionice.

📍Nadamo se da će stečeno znanje doprinijeti jačanju svijesti o pravima građana, a MASTER će i dalje nastaviti sa borbom za demokratičnije i inkluzivnije društvo i zajednicu kroz aktivizam.

📍Akademija je jedna od aktivnosti u sklopu projekta,,Aktivizmom mladih ka EU!“, koji je podržan od strane Glavnog grada Podgorica @glavni_grad_podgorica u okviru Javnog konkursa za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2023. godinu.

+4

X