Istraživanje o transparentnosti rada državne uprave

Poštovane građanke i građani,

Mreža za evropske politike- MASTER sprovodi istraživanje u odnosu na transparentnost i otvorenost rada organa javne uprave u okviru projekta “Slobodnim pristupom imformacijama do transparentne javne uprave”.

Upitnik možete popuniti na sljedećem linku: https://forms.gle/6cNVFQ4uLDCYMBgdA

Slobodan pristup informacijama i transparentnost javne uprave ključni su elementi demokratskog društva, a građani imaju pravo na pristup informacijama koje su u posjedu organa javne uprave kako bi bili informisani o radu svojih vlasti i kako bi mogli učestvovati u procesima donošenja odluka.

U skladu sa navedenim, kako bismo dobili potrebne podatke, najljubaznije vas molimo da popunite dati upitnik, jer će nam vaši odgovori pomoći da identifikujemo nedostatke i područja za poboljšanje u pružanju informacija i otvorenosti organa javne uprave prema građanima i damo konkretne preporuke na koji način se može poboljšati transparentnost rada organa i funkcionisanje digitalnih servisa u dijelu koji se odnosi na slobodan pristup informacijama. 

Anketu smo koncipirali na način da se pitanja odnose na mišljenja ispitanika o transparentnosti rada organa, Zakonu o SPI, te zadovoljstvu građana dobijenim odgovorima na podnijete zahtjeve za slobodan pristup informacijama, kao i iskustva sa dužinom trajanja postupaka po podnijetim zahtjevima i funkcionalnošću internet stranica organa.

Vjerujemo da zajednički možemo unaprijediti rad državnih organa, te Vam unaprijed zahvaljujemo na izdvojenom vremenu za popunjavanje upitnika,

MASTER TIM

MASTER-ov projekat ,,Slobodnim pristupom informacijama do transparentne javne uprave” podržan je od strane Ministarstva javne uprave u okviru Konkursa ‘Javna uprava dostupna svima’.

X