Predstavnici ambasade SAD-a u posjeti MASTER-u

Imali smo čast da ugostimo predstavnike američke Ambasade u Podgorici- Suzanne Schaefer, pomoćnicu šefa odjeljenja za medije, kulturu i obrazovanje pri ambasadi SAD i njene saradnice Silviju Marniković i Jelenu Vojnić, u prostorijama MASTER-a.

Uvaženi gosti iskoristili su posjetu da se upoznaju sa članovima naše organizacije, misijom i projektima koje sprovodimo, a glavni fokus sastanka bio je na predstavljanju realizovanih aktivnosti na projektu ,,Mi smo promjena“, koji MASTER realizuje upravo uz podršku Ambasade SAD-a u Podgorici u sklopu Programa malih grantova Demokratske komisije 2022.

Na vrlo sadržajnom i konstruktivnom sastanku, izvršna direktorica MASTER-a, Andrea Popović, se ispred projektnog tima zahvalila Ambasadi SAD na podršci i ukazanoj prilici da sprovedemo projekat koji se tiče razvijanja svijesti kod mladih o važnosti poštovanja različitosti i kolektivnog djelovanja ka promjenama i tolerantnijem društvu.

Ujedno, ona je napomenula da će kroz realizaciju projektnih aktivnosti mladi biti edukovani i informisani o načinima prevencije govora mržnje, sa ciljem smanjenja stepena diskriminacije i predrasuda u našoj državi.

Sastanak je istovremeno poslužio da uvažene predstavnike Ambasade SAD upoznamo i sa ključnim nalazima našeg istraživanja o poštovanju različitosti i stepena tolerancije među mladima, sprovedenog tokom decembra 2022. i januara 2023. među 550 mladih ispitanika u Crnoj Gori, a koji će u narednom periodu, u formi analize biti dostupni široj javnosti.

Predstavljanje rezultata istraživanja

Takođe, razgovarali smo i o aktivnostima, koje će biti realizovane u narednom periodu u sklopu projekta „Mi smo promjena!“, sa fokusom na sprovođenje radionica tokom marta 2023. u osam omladinskih servisa na temu zaštite ljudskih prava (Podgorica, Pljevlja, Mojkovac, Plav, Petnjica, Cetinje, Kotor i Budva).

Pored navedenog, bilo je riječi i o multimedijalnim sadržajama u sklopu projekta, koji imaju za cilj promociju tolerancije među mladima u Crnoj Gori, a koje će se ogledati kroz serijal blogova o različitostima, podkastu i dokumentarno-edukativnom filmu,,We are the change!“, a čije kreiranje nas očekuje u narednim mjesecima.

Konačno, zaključak sastanka je da borba protiv diskriminacije i jačanje tolerancije u društvu i zaštita posebno osjetljivih društvenih grupa treba da budu prioritet, a MASTER će kroz ovaj projekat nastojati da da specifični doprinos u ostvarenju tog cilja kroz saradnju sa našim partnerima.

#USPartnerMNE

X