Osnaženi mladi za ekonomsku sigurnost

MASTER je u Omladinskom centru u Podgorici,  u partnerstvu sa NVU ,,Nacionalni osmjeh Crne Gore”, organizovao panel „Umrežavanje- Mentorskom podrškom do ekonomske sigurnosti mladih“ gdje su mladi imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima relevantnih institucija i organizacija o mogućnostima zapošljavanja ili pokretanja sopstvenog biznisa. Obzirom da se briga o mladima ističe kao oblast od posebnog značaja, smatrali smo da će ovakav način povezivanja omogućiti mladima da dobiju podršku od strane institucija i informišu se o njihovim aktivnostima.

Nikola Milosavljević, Irena Perić, Andrea Popović, Snežana Ivanović i Uroš Bulatović

Na početku prisutne je pozdravila izvršna direktorica MASTER-a, Andrea Popović i predstavila ključne rezultate projekta, koji su imali za cilj smanjenje stope nezaposlenost mladih u Crnoj Gori, sa akcentom na mlade koji su u riziku od socijalne isključenosti. Pored toga, kao najveću vrijednost projekta je istakla održavanje niza radionica kroz dva i po mjeseca interaktivnih predavanja, sa ukupnim fondom od preko 30 sati aktivnog rada na preko 20 različitih tema, sa ciljem edukovanja mladih za sticanje znanja i mekih vještina. Pored navedenog, ona je istakla da su mladi  kroz četvoromjesečno pružanje  mentorske podrške, imali priliku da kroz direktan kontakt i saradnju sa mentorima steknu dodatne vještine i kompetencije koje su im potrebne za zapošljavanje.   

mr Andrea Popović, Mreža za evropske politike- MASTER

Nakon toga, uvaženi panelisti Snežana Ivanović – koordinatorka omladinskih servisa u Ministarstvu sporta i mladih, Nikola Milosavljević – direktor Sektora za kredite i garancije ispred Investiciono-razvojnog fonda, Irena Perić – načelnica Odsjeka za EU projekte u Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Uroš Bulatović – predsjednik Unije mladih preduzetnika Crne Gore, su predstavili mladima mogućnosti koje nude institucije i organizacije u relevantnim oblastima, sa ciljem postizanja njihove ekonomske sigurnosti.

Snežana Ivanović je ovom prilikom predstavila mogućnosti koje Ministarstvo sporta i mladih nudi mladima u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja, te sa ostalim panelistima diskutovala o mogućnostima i budućim koracima aktera omladinske politike, kao i važnosti jačanja kapaciteta omladinskih servisa.

Snežana Ivanović, Ministarstvo sporta i mladih

Gospođa Perić je predstavila neke od aktivnosti Zavoda za zapošljavanje Crne Gore koje u narednom periodu treba da se implementiraju, a tiču se ekonomskog osnaživanja mladih, sa akcentom na funkciju CIPS-ova kao info tački za dobijanje potrebnih informacija, grantova za zapošljavanje mladih, i o mogućnostima koje će pružiti program Garancije za mlade.

Irena Perić, Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Nadalje, gospodin Milosavljević je mladima predstavio i aktivnosti IRF-a, kreditne linije koje nudi mladima početnicima u biznisu. On je istakao da svake godine sve više mladih dobija kredit od IRF-a, i vjeruje da će se taj trend nastaviti.

Nikola Milosavljević, Investiciono razvojni fond

Predsjednik Unije mladih preduzetnika je pričao o neophodnosti mentorske podrške mladima u pokretanju biznisa, kao i o pristupu objedinjenih informacija za mlade koje se tiču otpočinjanja biznisa. Bulatović je takođe naglasio važnost digitalizacije, kako bi mladi ljudi na efikasniji i brži način komunicirali sa institucijama.

Uroš Bulatović, Unija mladih preduzetnika Crne Gore

Takođe,  ovaj događaj smo iskoristili za dodjelu sertifikata najuspješnijim polaznicima Obuke o sticanju znanja i vještina za zapošljavanje, koja se tokom dva i po mjeseca realizovala u okviru projekta, koja se ogledala u sprovođenju radionica za pisanje cv-ja, motivacionih pisama, komunikacije na intervjuima za posao, sticanju preduzetničkih vještina, pisanju biznis planova, upravljanju projektnim ciklusom, pisanju projekata i sprovođenju istih, sticanju samopouzdanja i komunikacijskih vještina, upravljanje vremenom i motivacija za rad, prava na radu, sticanju zanatskih vještina…

Polaznici Obuke

Mladi su istakli da su izrazili veliko zadovoljstvo organizovanim aktivnostima na projektu, i iskazali da sim je Obuka znatno unaprijedila samopouzdanje, a uz to unaprijedila vještine i znanja.

Dodjela sertifikata

Ceremonija i panel ujedno su bili i i završni događaj na ovom projektu, a MASTER želi da čestita polaznicima na uspješno završenoj Obuci, vjerujući da im je značajno pomogla da steknu neophodne kompetence za dostizanje ekonomske sigurnosti.

Mentorskom podrškom do ekonomske sigurnosti mladih

Umrežavanje se realizovalo kao aktivnost na  projektu ,,Mentorskom podrškom do ekonomske sigurnosti mladih“,  koji je podržan od strane NVO PRIMA u okviru Programa jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za pilotiranje inovativnih rješenja za poboljšano zapošljavanje i zapošljivost mladih iz osjetljivih grupa (NEET), a finansira ga Evropska unija u okviru Omladinskog Hub-a Zapadnog Balkana i Turske, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

X