Mladi- aktivni akteri u zajednici

I ovog četvrtka uspješno smo održali još jednu radionicu u sklopu Obuke ,,Učenje i dijalog za zapošljivost“ u Omladinskom centru u Podgorici.

Uvažena predavačica, mr Andrea Popović , upoznala je polaznike sa temama- učešće mladih u procesu donošenja odluka i građanski aktivizam.

Popović je istakla da demokratizacija crnogorskog društva nužno podrazumijeva postojanje aktivne građanske participacije, a posebno participacije mladih.

mr Andrea Popović

Cilj građanskog aktivizma jeste poboljšanje položaja građana i zajednice u različitim oblastima, kao što su kultura, ekologija, humanitarna pitanja, položaj mladih, a predstavlja osmišljene aktivnosti ili akcije za ostvarivanje građanskih prava, kao i ukazivanje vlastima na određene probleme i praćenje njihovog rada, a neophodno je da mladi budu aktivni učesnik u pozitivnim društvenim promjenama.

Na radionici je bilo riječi i o aktuelnom crnogorskom zakonskom i strateškom okviru koji se tiče mladih, konkretno Zakonu o mladima i Strategiji za mlade, kao i mogućnostima za mlade, a učesnici su kroz dinamičnu diskusiju i sami dali predloge kako bi se poboljšao položaj ove populacije u Crnoj Gori.

Takođe, dotakli smo se i primjera dobre prakse kada je u pitanju aktivizam mladih u zemljama Evropske unije i diskutovali o tome zašto je važno da mladi budu uključeni u proces EU integracija i zašto bi baš oni mogli biti ključ u intenziviranju ovog procesa, a mladi ljudi bi trebali biti nosioci pozitivnih promjena, koji uviđaju greške starijih generacija.

Konačno, i EU se zalaže za aktivno učešće mladih, pravo da se njihov glas čuje. S tim u vezi, kroz razne inicijative i aktivnosti, neophodno je i da se mladi u CG dodatno uključe, što jeste jedan od ciljeva MASTER-a.

Obuka se realizuje kao aktivnost na projektu ,,Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu“, koji je podržan kroz program “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, a koji realizuje Fond za aktivno gradjanstvo u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje djece sa teškoćama u razvoju “Zračak nade” i Aktivna Zona , uz finansijsku podršku Evropska kuća Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

#odgovorno_i_solidarno_2022

X