Predstavnice MASTER-a na obuci strateškog planiranja

Predstavnice MASTER-a, saradnica za održivi razvoj- dr Maja Šundić i programska asistentkinja Jana Ivanović učestovale su na trodnevnoj obuci „Strateško planiranje“ koju je sproveo Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u Danilovgradu u okviru Kataloga obuka za 2023. godinu.

Događaj je organizovan kako bi predstavnici organizacija stekli znanja o pravilima i procesu strateškog planiranja, kao i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta.

Predavači na obukama bili su uvaženi Goran Đurović i Lidija Knežević koji su polaznike detaljno upoznali sa temama kao što su planiranje, faze u procesu strateškog planiranja, PEST i SWOT analize, kao i vrste ciljeva u strateškom planiranju.

Takođe, učesnici obuka su kroz praktični rad imali priliku da odrade analizu kapaciteta organizacije, osmisle ključne ciljeve i aktivnosti za naredni period i izrade nacrt operativnog plana djelovanja organizacije za naredne tri godine, sa ciljem definisanja daljih pravaca razvoja i jačanja kapaciteta svojih organizacija.

Obuka je zaključena konstruktivnom diskusijom predstavnika organizacija o njihovim iskustvima sa državnim institucijama i sugestija koja se tiču poboljšanja međusobne saradnje, kao i unapređenja saradnje između nevladinih organizacija.

MASTER tim uskoro čeka usvajanje višegodišnjeg Strateškog plana organizacije, kako bismo ojačali naše kapacitete, a samim tim i kvalitetnije radili na sprovođenju naših aktivnosti, a sve u cilju unapređenja kvaliteta života naših građana i bržeg pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

X