Potpisan ugovor sa Glavnim gradom Podgorica za realizaciju projekta “Aktivizmom mladih ka EU”

Izvršna direktorica MASTER-a, mr Andrea Popović, potpisala je ugovor sa Glavni grad Podgorica za sprovođenje projekta „Aktivizmom mladih ka EU“.

Zahvaljujemo se na podršci i prepoznavanju MASTER-ovog projekta, kao jednog od najboljeg u okviru ovogodišnjeg ciklusa podrške inicijativama i projektima nevladinih organizacija sa teritorije Podgorice.

MASTER timu predstavlja veliko zadovoljstvo što ćemo imati priliku da u narednih godinu dana sprovodimo projektne aktivnosti, koje će imati za cilj unapređenje položaja mladih u Glavnom gradu.

Opšti cilj projekta „Aktivizmom mladih ka EU“ je jačanje kapaciteta mladih u vezi sticanja znanja, vještina i kompetencija, uz direktno angažovanje mladih u procesima sprovođenja omladinskih politika i projekata u skladu sa EU vrijednostima.

Vjerujemo da ćemo kroz realizaciju projekta doprinijeti rješavanju problema nedovoljnog uključivanja mladih u realizaciju politika, projekata i incijativa.

Konačno, u skladu sa navedenim mladi će imati priliku da izučavaju teme koje se odnose na aktivizam mladih, omladinsku politiku, sprovođenje inicijativa, kreiranje javnih politika, učešće u donošenju odluka u skladu sa EU praksom, što će vjerujemo u znatnoj mjeri unaprijediti aktivizam mladih u Glavnom gradu i približiti naš grad standardima velikih EU gradova.

X